Тери Гудкайнд

Изповедник

На моя добър приятел Марк Мастърс — заради забележителната му креативност, целеустременост и постижения. Той в пълна степен олицетворява всичко онова, за което пиша — човек може да вдъхнови своите близки и познати с любовта си към живота, доблестта да бъде почтен, ненатрапчивото обаяние на силата, лишена от омраза, и с благородството на духа си.

Първа глава

ЗА ВТОРИ ПЪТ ТОЗИ ДЕН РИЧАРД БЕ НАМУШКАН ОТ ЖЕНА.

Шокът от болката го разтърси и разбуди напълно и той тутакси сграбчи нападателката за костеливата китка, преди да е успяла да разпори докрай бедрото му. Парцаливата й рокля беше закопчана чак до шията и закриваше изцяло кльощавата й фигура. На слабата светлина от далечните лагерни огньове Ричард успя да различи на главата й нещо като кърпа от оръфано парче зебло, завързано на възел под ръбатата челюст.

Въпреки че тялото й изглеждаше немощно, страните — хлътнали, а гърбът — изкривен, в очите й блестеше поглед на хищник. Предишната, която го намушка по-рано същата нощ, беше по-едра и силна. Но със същия пламнал от омраза поглед.

Иначе тънкото острие, което размахваше втората, беше по-късо. За щастие раната, макар и болезнена, не беше сериозна. Би могло да е далеч по-зле, да бъде засегнат мускулът на бедрото му — каквато очевидно е била нейната цел, съдейки по това как беше насочила ножа. В Императорския орден не се грижеха за осакатените роби, а направо ги убиваха. Най-вероятно именно това е искала да постигне с нападението си — да го обрече на смърт, като го рани.

Стиснал зъби, за да овладее внезапно разбудената си ярост, Ричард приклещи китката й като в менгеме, изви ръката й и я повдигна, за да измъкне острието от крака си. Забеляза, че кокалчетата на пръстите й са побелели от усилието.

Той лесно взе надмощие над нея. Бързо разбра, че жената не е силният убиец, за какъвто я беше взел в началото. Но решимостта и страстта й не отстъпваха по нищо на зловещата орда нашественици, която тя следваше. Тя изсумтя от болка.

Дишаше запъхтяно и от устата й се издигаха облачета пара, които се разтваряха в студения нощен въздух. Ричард знаеше, че ако се държи с нея меко, само ще й даде още една възможност да довърши започнатото. Беше успяла да го изненада и така спечели предимство, но той нямаше да прояви глупостта да й даде втори шанс. Като продължаваше да я стиска за китката, Ричард изтръгна ножа от ръката й.

Пусна я едва когато оръжието й бе у него. Можеше да й счупи ръката и тя си го заслужаваше, но се въздържа — не му беше нито времето, нито мястото да вдига врява. Просто искаше да се освободи от нея. След като я обезоръжи, я блъсна в гърба. Едва-що изправила се, тя го заплю в лицето.

— Никога няма да победите армията на славния и велик император Джаганг. Вие сте псета! Всички вие, дето живеете в Новия свят, сте безверни псета!

Ричард я изгледа свирепо, като внимателно следеше дали няма да се опита да извади друг нож и да възобнови атаката си. Опасяваше се и от евентуални нейни съучастници.

Макар че наблизо, точно зад ограденото място за каруците на обоза, имаше войници, те бяха заети с техните си работи. Жената, изглежда, беше сама.

Тя понечи да го заплюе втори път, но той замахна към нея. Тя потръпна уплашено и се дръпна назад. Загубила кураж да довърши опита си да го намушка, при положение, че той се бе събудил, тя му хвърли последен изпълнен с омраза поглед, обърна се и потъна в нощта. Ричард знаеше, че веригата, закачена за металния оглавник на врата му, не е достатъчно дълга, за да му позволи да я настигне, но на нея това не й беше известно и мнимата му заплаха явно й се бе сторила достатъчно убедителна и плашеща.

В огромния военен лагер, където тя потъна, цареше трескава активност. Мястото я погълна в кипящите си вътрешности като в пастта на гигантски звяр.

Голяма част от войниците спяха, но, изглежда, имаше и такива, които все се намираха на работа — потягаха екипировката си, стъкмяваха си оръжия, готвеха, ядяха, пиеха и шумно си разказваха истории около лагерните огньове, за да минава време, докато чакат поредната възможност да убиват, изнасилват и плячкосват. През цялата нощ имаше мъже, които изпитваха силите си един срещу друг — понякога в ръкопашни схватки, друг път с ножове. От време на време се събираха тумби народ, които наблюдаваха тези двубои и залагаха кой ще е победителят. Патрулиращи стражи следяха за признаци на сериозни неприятности, войници си търсеха забавления, а цивилните, които следваха ордите, обикаляха лагера за милостиня. Сегиз-тогиз към Ричард и останалите пленници се приближаваше часови и ги измерваше с поглед.

През пролуките между каруците Ричард виждаше как дрипльовци се опитват да заработят храна или някой грош, като обикалят от група на група и предлагат на войниците да им посвирят на флейта и да им попеят. Други предлагаха услуги бръснене, пране или зашиване на дрехи, татуировки. Трети се скитаха из лагера и гледаха да откраднат нещо. Малцина имаха намерение да проливат кръв.

В центъра на всичко това, в обръча от каруците на обоза, Ричард лежеше окован заедно с другите пленници, докарани да участват в турнирите по Джа’Ла д’Джин. Повечето му съотборници всъщност бяха мъже от редовната войска на Императорския орден, но те спяха в палатките си, не тук. Почти нямаше град, управляван от Ордена, който да няма свой отбор по Джа’Ла. Тези мъже играеха, откакто се помнят. Надяваха се да продължат да играят Джа’Ла и след края на войната. За много от войниците на Ордена Джа’Ла д’Джин, Играта на живота, сама по себе си беше въпрос на живот и смърт, съизмерим с каузата на Ордена. Дори за мършавата старица, която следваше своя император в неговия военен поход и преживяваше с остатъците от неговите завоевания, убийството беше приемлив начин да помогне на любимия си отбор да завоюва победа.

Да има печеливш отбор по Джа’Ла беше източник на голяма гордост за всяко военно подразделение, за всеки град. Командир Карг, който отговаряше за отбора на Ричард, също беше твърдо решен да завоюват победа. Печелившият отбор можеше да му донесе далеч по-осезаема полза от едната слава. Треньорите на най-добрите отбори си спечелваха репутация на могъщи мъже. Най-силните играчи се сдобиваха с всякакви награди, включително и легиони от жени, нетърпеливи да скочат под завивките им.

През нощта оковаваха Ричард за каруците, с които превозваха в клетки него и другите пленници. Обаче по време на турнирите, в които участваха по пътя си, той беше нападателят на отбора, човекът, на когото бяха поверени амбициите на командир Карг за успех в двубоите, предстоящи в главния лагер на император Джаганг. Животът на Ричард зависеше от това колко добре ще се справи със задачата. Досега се бе отплащал подобаващо за доверието, което командир Карг имаше в него.

Още от самото начало Ричард нямаше друг избор, освен да прибави и своите усилия към тези на командир Карг — в противен случай щеше да бъде екзекутиран по възможно най-кошмарния начин.

Но имаше и други причини да играе на добра воля. И те бяха много по-важни от всичко останало.

Огледа се и видя, че Джонрок, който беше окован към същата каруца, спи дълбок сън, проснат по гръб. Мъжът беше мелничар по занаят и здрав като дъб. За разлика от нападателите в другите отбори, Ричард държеше много на физическите упражнения и следеше стриктно всички да ги правят при всеки удобен случай. Това не се нравеше особено на съотборниците му, но спазваха наставленията му. Докато пътуваха в клетката към главните сили на Императорския орден, Ричард и Джонрок дискутираха възможностите да усъвършенстват играта си, измисляха и запаметяваха тайни знаци и непрестанно правеха лицеви опори и други упражнения, които да подобрят физическата им форма.

Изтощението най-сетне беше надделяло над шума и суматохата в лагера и Джонрок спеше кротко и тихо като бебе, без изобщо да подозира, че репутацията им е подтикнала зложелател да се промъкне при тях посред нощ и да се опита да унищожи шансовете на отбора им, преди още да са стигнали до важните турнири.

Колкото и уморен да беше, Ричард само се унасяше на пресекулки. Не можеше да заспи. Нещо не беше наред. Не беше свързано с милиардите потенциални проблеми, които кръжаха около него. Нямаше нищо общо и с непосредствените опасности, които го грозяха като пленник. Беше друго, нещо отвътре, нещо дълбоко в него. Донякъде то му напомняше за времето, когато беше тежко болен, но и това не описваше

Вы читаете Изповедник
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×