Димитър Донев

Вместо реквием

Поема

В памет на дядо ми Захари Ангелов Донев,

загинал на фронта при връх Китка през 1913 година.

1. Мокра земя, кал и разстреляни селяни — рано         скосени                 ръкойки                         разхвърлени. Огнени сърпове спорят         и порят                 на кърпи                         простора, птици опърпани крият в крилата си слънцето. 2. А пред дворове и порти протрити славят с гъдулки убитите и се раздават         закръглени пити. Майките рожбите         раждат                 сред нивите, хлипа в гърдите им дрипава мъката. Кой ще догледа деца недогледани? Кой ще погали жени непогалени         любени —         недолюбени,         любили —         недолюбили? 3. Ронят се сълзи от свещи         и хора. Стапят се свещите, стапят се хората, вдига се мъката         скръстила                 пръсти                         напукани. Ти ли си майчице? Плачеш ли, плаче земята — черна светиня. Няма го вятъра — южният вятър, нейде замина. Портата стара — стара остана, клоните голи. Как през живота си, още отрано да не се молиш. Чуждите ниви — дългите нощи те състариха. Свърши войната. Няма го още. Где го убиха? 4.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×