6

Плоча или колона с писмен текст за някакво събитие. Ползвали са я и като надгробен паметник. — Бел.прев.

7

Управители на отделните земеделски провинции (номи). — Бел.прев.

8

Двойната корона като символ на единението на Горен и Долен Египет. — Бел.прев.

9

Египтяните откриват парите едва през гръцката и римската епоха. В Новото царство плащанията се извършват посредством метал. Дебенът представлява навит метален конец (меден, сребърен или златен) с тежина около 90 г. За по-малки „суми“ го разрязвали на десет равни части (ките). — Бел.прев.

10

Известен сборник с магически текстове и надгробни заклинания, описващ странстванията на душата в отвъдното. — Бел.ред.

11

Оригиналът на тази дума е „анк“ — свещен кръст, кой го символизирал живота в Древен Египет. — Бел.прев.

12

Корито на отдавна пресъхнала река (араб.). — Бел.прев.

13

Кланица. — Бел. Dave

14

Мярка за дължина, равна приблизително на 2 км. — Бел.прев.

15

Египетското название на могила: правоъгълен насип с полегати стени, светилище и вечен дом на високопоставените поданици на фараона, който им бил отстъпен след появата на пирамидите. — Бел.прев.

16

В литературата е възприето името Сенмут — архитект на царица Хатшепсут и строител на храмовия комплекс Деир ел Бахари, изумяващ с пропорциите си и с екологично съобразеното си разположение. — Бел.прев.

17

В действителност представлява кубична статуя, намерена в Некропола на Тива. — Бел.прев.

Вы читаете Маската на Ра
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×