Устата ми сама се разтвори в усмивка.

— Мисля, че ще се измъкнем.

— Може би.

Тя вдигна глава и се втренчи в мен:

— Боб, още ли не разбираш?

— Какво именно?

— Чудна работа. Наличието на антитела значи, че организмът е бил инфектиран и преди, нали? Твоята имунна система се е научила да разпознава инфекцията и да се бори с нея. Но къде сме се заразили преди това и защо…

Тя се сепна, сви рамене и отмести поглед.

— А, не е важно.

— Разбира се.

Въпросът беше толкова глупав, че дори не заслужаваше отговор. В мълчание и без проблеми се добрахме до гара Хеймаркет, паркирахме колата и се присъединихме към десетината други агенти, чакащи търпеливо да се махнат от излязлата извън контрол сингулярност. Обратно към дома, към единствената времева линия, която още има значение; към топлината и утешението на единствения бог, който наистина мисли за теб.

,

Информация за текста

© 2000 Чарлз Строс

Charles Stross

Antibodies, 2000

Източник: http://free.top.bg/k-e-f/ (през http://sfbg.us)

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/131]

Последна редакция: 2006-08-10 20:36:33

,

1

PGP — програма за кодиране с публичен ключ.

Вы читаете Антитела
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×