— Сбогом — прошепна тя, като го гледаше в очите.

,

Информация за текста

© 1993 Анджей Сапковски

© 2008 Васил Велчев, превод от полски

Andrzej Sapkowski

Ostatnie Zyczenie, 1993

Сканиране, разпознаване и редакция: piligrim, 2008

Редакция: ultimat, 2008

Издание:

Анджей Сапковски. Вещерът: Последното желание. Сборник разкази

ИК „ИнфоДар“, София, 2008

Гласът на здравия разум I–VII — Glos rozsadku I–VII

Вещер — Wiedzmin (1983)

Зрънце истина — Ziarno prawdy (1989)

По-малкото зло — Mniejsze zlo (1990)

Въпрос на цена — Kwestia ceny (1990)

Краят на света — Kraniec swiata (1990)

Последното желание — Ostatnie zyczenie (1993)

Редактор: Боряна Даракчиева

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

ISBN 978-954-761-311-9

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/10271]

Последна редакция: 2009-01-30 12:18:29

,

1

rohatyna — леко оръжие на старата полска конница. — Бел.прев.

2

gizarm — старо оръжие, подобно на сабя, но с острие откъм вътрешната крива. — Бел.прев.

3

Morgenstern (нем.) — шестопер, старинно оръжие. — Бел.прев.

4

Сажен — мярка за дължина, равна на 2,134 м. — Бел.прев.

5

Кралче — дребно птиче. — Бел.прев.

6

Стар езически обичай, при който косата на детето се подстригва, когато навърши седем години. — Бел.прев.

7

Zavist — става въпрос за име на човек, а не за думата „завист“, която е съвсем различна на полски. — Бел.прев.

8

Брак на мъж от монархически род и жена с обикновен (немонархически) произход. — Бел.ред.

9

Дюйм — мярка за дължина, равна на 2,54 см. — Бел.прев.

10

Лот — мярка за тегло, една трийсет и втора от фунта или 14 г. — Бел.прев.

11

В оригинала — Wedzmak, което е полската транскрипция на руската дума ведьмак (вещер). — Бел.прев.

12

Триполно земеделие — система за последователно отглеждане на ръж, пшеница и овес на едно и също поле. — Бел.прев.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×