Лайза Клейпас

Диви нощи

ПРОЛОГ

Лондон, 1883 година

— Не мога да се омъжа за него. Просто не мога.

Стомахът на Мадлин се сви от погнуса, докато наблюдаваше лорд Клифтън да се разхожда навън с баща й. Тя усети, че е изрекла думите на висок глас, чак когато майка й, лейди Матюс, отговори.

— Ще свикнеш да живееш с лорд Клифтън — каза тя твърдо. Лицето й, както винаги, имаше строго, неодобрително изражение. Преживяла живота си с чувство за саможертва, граничеща с мъченичество, тя ясно обяви, че очаква същото от трите си дъщери. Студените й кафяви очи се втренчиха в Мадлин, а чертите й бяха фини и бледи. Всички жени от рода Матюс имаха един и същ безцветен тен с изключение на Мадлин, която лесно поруменяваше.

— Надявам се да го сториш един ден, когато пораснеш — продължи Агнес. — Ще ни благодариш, че ти намерихме такава добра партия.

Мадлин едва не се задуши от възмущение. Тя усети как предателската руменина пълзи по бузите й; за да заблестят до розово. Години наред тя се стараеше да бъде такава, каквато родителите й изискваха да бъде — хрисима, тиха, покорна, но повече не можеше да сдържа чувствата си.

— Благодарна — възкликна тя горчиво. — Да се омъжа за човек, по-стар от баща ми…

— С една-две години — прекъсна я майка й.

— … който не споделя интересите ми и ме разглежда като кобила за разплод…

— Мадлин! — извика Агнес. — Подобен вулгарен речник не ти отива.

— Но е точен — каза Мадлин, като се опитваше гласът й да звучи спокойно. — Лорд Клифтън има две дъщери от първия си брак. Всички знаят, че иска синове, и аз ще трябва да ги родя. Ще се погреба в провинцията до края на живота си или поне докато той не умре, а тогава ще бъда твърде стара да се порадвам на свободата си.

— Достатъчно — каза строго майка й. — Очевидно е, Мадлин, че трябва да ти се напомнят някои неща. Жената трябва да споделя интересите на мъжа си, а не обратното. Сигурно не бива да обвиняваме лорд Клифтън, че не харесва лековати занимания като четене на романи и музика. Той е сериозен мъж с голямо политическо влияние и се надявам да се отнасяш към него с подобаващо уважение. Колкото до възрастта му, ти ще трябва да оцениш неговата мъдрост и да търсиш съветите му за всичко. Това е единственият път на жената към щастието.

— Вероятно по-лесно щях да се съглася за годежа, ако ми бяхте разрешили да излизам в обществото поне един сезон. Никога не съм танцувала на бал, не съм била на вечеря или soiree. Вместо това трябваше да стоя в училището, докато всичките ми приятелки излизаха. Сестрите ми бяха представени дори в двора…

— Те нямаха твоя късмет — отвърна Агнес и гърбът й се изпъна като ръжен. — Ще си спестиш безпокойствата и неудобствата на сезона, тъй като вече ще бъдеш сгодена за най-желания и възхитителен мъж в Англия.

— Ти мислиш така за него — промърмори Мадлин под носа си, тъй като баща й и лорд Клифтън влязоха в стаята.

Като всяко осемнайсетгодишно момиче, тя си беше представяла как ще се омъжи за красив, елегантен мъж, който до полуда ще е влюбен в нея. Лорд Клифтън далеч не отговаряше на тази представа. Той беше на петдесет години, с яки и увиснали челюсти. С гъстата си брада, плешива глава и влажни, плътни устни приличаше па жаба.

Поне да имаше чувство за хумор, добра душа — едно нещо, заради което би могла да го приеме благосклонно… Но той беше надут и без всякакво въображение. Животът му течеше по правила: ловът и конните надбягвания бяха неговите забавления, после грижите по управлението на именията, по някоя реч от време на време в Камарата на лордовете. И което беше най-зле — отнасяше се е презрение към музиката, изкуството и литературата — към всички неща, за които жадуваше Мадлин.

Като я зърна, Клифтън приближи към нея с усмивка на стиснатите си устни. В ъгълчетата на устата му блестеше слюнка. Мадлин не харесваше начина, по който я гледаше — като че ли е стока за продан. Макар и неопитна, тя чувстваше, че той я желае, защото е млада, здрава и, предполага се, плодовита. Като жена му и тя щеше да съществува в едно повече или по-малко постоянно състояние на бременност, докато Клифтън се почувства удовлетворен от броя па момчетата, които тя щеше да му роди. Той не искаше сърцето й, ума или душата й.

— Скъпа госпожице Матюс — каза той с дрезгав, крякащ глас, — виждам, че от ден на ден ставате все по-хубава.

Дори гласът му е жабешки, помисли си Мадлин, като се опитваше да потисне леко истеричния си смях. Лепкавата му ръка взе нейната и я поднесе към устните му. Тя затвори очи и се стегна, за да потисне отвращението, когато усети подпухналите му устни върху ръката си. Възприел реакцията й като моминска скромност, дори като вълнение, Клифтън я погледна и широко се усмихна.

Той я покани да се разходи заедно с него и отказът й беше набързо отхвърлен от въодушевеното съгласие на родителите й. Те бяха решили на всяка цена да задържат в семейството си един мъж със средствата и влиянието на Клифтън. Лорд Клифтън можеше да получи всичко, което поискаше.

Неохотно хванала годеника си под ръка, Мадлин се разхождаше из градината — сред изрядно прави редове от храсти, чисти пясъчни пътеки и цветни лехи.

— Радвате ли се на училищната ваканция? — попита лорд Клифтън, а малките му, но тежки стъпки скърцаха по сиво-бялата пътека.

Мадлин гледаше в земята пред себе си.

— Да, благодаря, милорд.

— Несъмнено и ти искаш да напуснеш училището като приятелките си — отбеляза Клифтън. — Родителите ти те задържаха там две години повече от другите момичета по моя молба.

— По ваша молба ли? — повтори Мадлин, поразена от влиянието му над тях. — Но защо…

— Имах чувството, че така би било по-добре за теб, скъпа — каза той със самовлюбена усмивка. — Имаше нужда от лустро и дисциплина. Хубавият плод трябва да узрее. Сега не си така буйна, каквато беше тогава, нали? Както и предполагах, ти си се научила да бъдеш търпелива.

„Едва ли“, искаше да възрази Мадлин, но някак си успя да задържи устата си затворена.

Двете години допълнително в строгата обстановка на училището за млади дами на госпожа Олбрайт за малко не я подлудиха. За това време нейната бунтовна природа със силно въображение се превърна в нещо диво и неуправляемо. Преди две години тя беше твърде покорна и лесно би била убедена, ако роди телите й искаха да я омъжат за Клифтън. Сега вече думите „търпение“ и „покорност“ не влизаха в речника й.

— Донесох ти едно нещо — каза Клифтън. — Подарък, който ще харесаш, сигурен съм.

Той я привлече до една каменна пейка и седна до нея, като притисна мекото си тяло към нейното. Мадлин чакаше безмълвно, накрая погледите им се срещнаха. Клифтън се усмихна, както някой снизходителен чичко се усмихва на палавата си племенница.

— В джоба ми е — промърмори той, като показа десния джоб на кафявото си вълнено палто. — Защо не го измъкнеш оттам, както умното котенце хваща рибката?

Клифтън никога не й беше говорил така. Преди те винаги имаха придружители.

— Благодаря ви за любезността, но нямаше нужда да ми правите подарък, милорд — каза Мадлин, стиснала ръцете си със сплетени пръсти.

— Настоявам — той й посочи джоба си. — Вземи подаръка си, Мадлин.

Тя бръкна непохватно в джоба и напипа нещо тънко и кръгло. Сърцето й заби неравномерно, когато извади предмета и го погледна. Изящен златен пръстен с плетена халка, украсен с малък, тъмен сапфир. Символът на бъдещото й обвързване като съпруга на Клифтън.

— Това е старинна вещ — отбеляза лорд Клифтън. — Майка ми го носеше до последния си ден. Харесва ли ти?

— Хубав е — каза Мадлин равнодушно. Тя мразеше пръстена.

Клифтън го взе и го сложи на пръста й. Беше й широк и трябваше да свие юмрук, за да не се изхлузи от ръката й.

Вы читаете Диви нощи
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×