се опита да научи, но това беше работа за истински компютърен факир. Бяха убили четирима души, които бяха посегнали на Америка, а сега тя им беше отвърнала с техните методи. Хубавото беше, че противникът не би могъл да знае с кого си има работа. Те бяха опитали само зъбите му.

Следващия път щяха да се изправят срещу ума му.

,

Информация за текста

© 2003 Том Кланси

© 2004 Павел Талев, превод от английски

Tom Clancy

The Teeth of the Tiger, 2003

Сканиране, разпознаване и редакция: ultimat, 2009

Издание:

Том Кланси. Зъбите на тигъра

Редактор: Марта Владова

Художник: Буян Филчев

Коректор: Станка Митрополитска

ИК „Прозорец“, 2004

ISBN 954–733–376–3

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13613]

Последна редакция: 2009-10-03 12:27:22

,

1

Еврейски религиозен и семеен ритуал, когато момчето навършва 13 години. — Бел.прев.

2

Семпер фиделис — винаги верен (лат.) — мотото на морските пехотинци. — Бел.прев.

3

Порода северноамерикански коне, произлизаща от мустангите. — Бел.прев.

4

Службата за охрана на президента. — Бел.прев.

5

Американското разузнаване по това време — Бел.прев.

6

Танц с ритмично потропване на краката. — Бел.прев.

7

Групата университети в североизточните щати, известни с високото си академично равнище — бел.прев.

8

Чарлс Понци — американски финансов аферист от началото на миналия век. — Бел.прев.

9

Тяхната арогантност ще заслужи нашето възмездие (лат.). — Бел.прев.

10

Саладин (1138–1193). — Бел.прев.

11

Иблис — название на дявола в исляма — бел.прев.

12

Известен сериен убиец в САЩ, убил десетки момичета в периода 1974–1978 година — бел.прев.

13

Мюсюлманската изповед-молитва — бел.прев.

14

Мъжката тоалетна — бел.прев.

15

Кинкаджу — нещо средно между опосум и белка, обитава тропическите гори. — Бел.прев.

16

В сериала за Джеймс Бонд „М“ е инициалът на шефа на английското контраразузнаване. — Бел.прев.

Вы читаете Зъбите на тигъра
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×