— Аз вярвам, че жените са равни на мъжете.

Падналите ангели гледаха разтревожено.

— Тя е опасна, Никълъс. По-добре я направи завинаги щастлива — каза Рафи.

Никълъс се засмя.

— Точно това смятам да направя. А това, в което аз вярвам, е… — замисли се за миг. — Вярвам в пингвините…

— Не е трудно да се повярва, особено ако си видял зверчетата — подхвърли Люсиен.

Никълъс се захили.

— Вярвам и в… приятелството. — Той притисна по-силно Клер. — Но от всичко най-много вярвам в любовта.

,

Информация за текста

© 1993 Мери Джо Пътни

© 2000 Даниела Забунова, превод от английски

Mary Jo Putney

Thunder and Roses, 1993

Сканиране: ???

Разпознаване и начална редакция: maskara, 2009

Редакция: Xesiona, 2009

Издание:

Мери Джо Пътни. Неприлично предложение

ИК „Ирис“, 2000

Редактор: Елена Панова

Коректор: Румяна Маринова

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/11185]

Последна редакция: 2010-05-15 20:55:11

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×