Николай Теллалов

Черно небе

Черното небе. В бездънната му зеница взорът потъва, без да се натъкне на нищо, освен на обилния звезден прашец, ала звездите са толкова далечни, че не се броят. Погледът се губи в безкрая. Само случайно нечие око може да различи самотен орбитър, който кротко се плъзга по незримите гънки на гравитационното поле.

Една от многото прашинки, зареяни в черното небе.

Орбитърът има за основа шаси от титанови греди, дантелено изрязани за олекотяване, които образуват ребра на куб. Главният диагонал на конструкцията възлиза на шейсет и три метра, без към общите габарити да се прибавя дължината на разнообразните антени (нацвъкани на не най-подходящите места), ширналите се слънчеви панели и щръкналите телескопичните мачти, увенчани със защитни емитери. Около геометричния център на шасито се намира обитаем ротор за създаване на изкуствена центробежна гравитация, който в момента е застопорен. Съставен е от пет херметични модула, три от тях приличат на оригинални оранжерийни типови модели, но пък в очертанията на жилищните отсеци всеки опитен космонавт разпознава преправени цилиндрични резервоари за гориво, със сигурност с двойни стени, така че да побират допълнително количество работен флуид и да екранират вредните лъчения. Елементите на ротора по принцип трябва да се плъзгат по вътрешната повърхност на пръстеновидна релса досущ вагончета. Тя обаче не е изпълнена според класическата жироскопна схема на окачване, а душмански е заглавена в ребрата на кубичното шаси. Тъкмо поради тази причина жилищните модули сега са неподвижни — орбитърът се подготвя да маневрира и механичното свойство на ротора да запазва ориентацията на своята ос на въртене ще попречи на целия апарат да завие.

Това говори за две неща — обитателите на орбитъра не намират безтегловността за неудобство. И второ — предпочели са по-примитивното конструктивно решение от съображения за финансови икономии.

Накратко — закъсали са може би с парите.

Доказателства за такова предположение не липсват. Единият аксиален баричен ръкав, който излиза от главината на ротора и опира в сервизния отсек на кърмата, е твърде тесен и забележимо огънат. Краят му се губи в резките вакуумни сенки, хвърляни от тъмния корпус-радиатор на изотопен енергоблок, над който лъщи сплесканата призма на йонния двигател за слаба тяга. Срещуположният ръкав завършва с икосаедричен команден модул. Едноместен, с излишен обем колкото да се протегнеш със свити в лактите ръце, но не и да изпружиш крака. Все пак можеш да се усмихнеш достатъчно широко вътре — пак е нещо. От КМ излиза дебела грозна тръба с капак — страхотно древен излазен шлюз. От двете му страни са наредени вакуумни ремонтни роботи. Мязат на футболни топки, по корпусите им личат следи от заварка.

По цялото шаси са прикрепени в смущаващо безредие очукани специални модули, трюм-цистерни, турели с ракетни бустери за спешно маневриране с тежка тяга, сферични холдери (както за реактивен работен флуид, който е предназначен за йонния двигател, така и за химическо гориво), виждат се валчести агрегати, стърчат промишлени манипулатори. В две от четирите „пазви“ между твърдо закрепената релса на ротора и ребрата на шасито сиромашки се свират две совалки „орбита-орбита“, а върху ирисовия люк на шлюза е нахлупена още една, минимодел. Впрочем, единствено в техническите документи пишат подобни неща като совалки, иначе никой не ги нарича другояче освен „магаренца“.

Тръбопроводи и кабели здраво са фиксирани към шасито, не кой знае колко спретнато. Приличат на черва или полепнали по гевгир спагети. Външните плоскости на ребрата на места като че ли са им поникнали бодли — телескопи, лазерни далекомери, радарни чинии… вече стана дума, че биха могли да се монтират и по-обмислено. Гърчи се от температурни разлики откачен обезопасителен лаг. Люлее се, пак по същата причина, сноп резервни армирани маркучи. Осемте върха на куба са снабдени с катапулти за харпунни котви. Тези, които заобикалят КМ, дори имат сгъваеми конзолни крака-стабилизатори.

Орбитърът е пригоден да КАЦА?…

По върховете на шестте мачти премигват габаритни светлини. Те изпълняват още една роля — да предупреждават за работещи емитери на силово поле. Естествено, полето НЕ СЕ ВИЖДА във вакуум, въпреки мнението на продуцентите на игрални филми, които се оправдават, че зрелището на трепкащи около всеки космически кораб призрачни сапунени мехури допадало на кинозрителите. В този случай обаче силовото поле се забелязва, но само защото един малък горивен холдер е празен и от отворения му помпен кран се изнизва тънка ленива мъгла, чиито миниатюрни кристалчета замръзнал флуид навлизат в зоната на максималния интензитет на полето. Нищо че не се движат с голяма скорост — дезинтегриращата реакция на СП с веществото не закъснява. Ето заради това силовата защита е неприложима в атмосфера, освен в МНОГО разредена. В плътна среда силовите полета наистина биха били видими — точно под формата на любимите трепкащи сапунени мехури, стига някой да е достатъчно луд, за да хаби енергия. Пък и само идиот би извел апарата си, очевидно неприспособен за навлизане в атмосферата, на толкова ниска планетна орбита.

СП работи, да, но въпреки този факт херметичните модули са навлечени с кожуси от армиран противомикрометеоритен пенопласт. Очевидна презастраховка.

СИЛОВОТО поле обаче е проницаемо за лъчения, затова орбитърът разполага и с ЕМП, простряло се на няколко километра околовръст, за да отклонява потоците заредени частици на слънчевия вятър и космическите лъчи. Е, електромагнитните щитове НАИСТИНА трепкат при интензивни слънчеви изригвания — стига да ги наблюдаваш през специален визьор, разбира се… да не искате миниатюрни северни сияния, я! Гама и рентгеновите лъчи се поемат от бронята на модулите, но в главината на ротора личи и тежко противорадиационно убежище за по-силни слънчеви бури. Проницаемостта на полетата позволява употребата на сондажни лазери докато емитерите са включени. Така е, понеже космическият… космическото… нека бъде СЪОРЪЖЕНИЕ, та космическото съоръжение разполага с минни бластери и далекобойни лъчемети. Валчестите работни модули всъщност представляват минно-добивно оборудване. Други улики, твърдо монтирани тук и там, категорично издават предназначението на орбитъра.

И така, „съоръжението“ безусловно е свързано с една от най-благородните и романтични космически професии. А именно — лов на астероиди и метеорити. И наистина е така.

Аха, ясно къде е предвидено да „каца“ — върху планетоиди. Впрочем, подсилващите ребрата на шасито релси може би биха позволили на апарата да извърши такава операция върху безатмосферни небесни тела с гравитационен градиент и повърхностно привличане на Луната — при това без да се прекърши. Хм. Нетипично е за орбитър…

Дълъг регистрационен номер лъщи по всяка от четирите странични диагонални греди-конзоли. Номерът е обграден от изрисувано марсианско знаме — черен правоъгълник с керемидено-червен кръг и синкаво-бял знак, вписан в кръга. Това е „анкх“ — символът на убедеността на марсианските обитатели, че някой ден ще се разхождат по планетата си без скафандри.

Според сигнатурата на номера „съоръжението“ е признато за петрофагер, клас „Мини“, но притежава и статус на орбитален хабитат. Представлява лична собственост, която не подлежи на описване и административна конфискация (заради неплатени данъци, например). Като номинална база на домуване е посочен марсианският Технопръстен Пети, сегмент осемнайсет.

Май стана ясно, че петрофагерът-хабитат е бая неугледен, създава впечатление на зарязан насред профилактичен ремонт. Сигурно на собственика не му пука. Или, съсредоточен върху издирването, улавянето, транспортирането и преработката на небесни камъни, тоест улисан в занаята си, стопанинът на дома-работилница смята профилактичния ремонт за „нормален перманентен процес“, да не кажем „хронично състояние“.

Наистина, никак не е било лесно да се съчетаят в едно цяло модули от различни марки, кои оригинални, кои сглобени ръчно от отпадъци, с архаичното вече шаси и останалите блокове така, че петрофагерът- хабитат да придобие елегантните форми на един наведнъж построен от носа до кърмата космолайнер. Уви, няма как. Така изглеждат всички СЪОРЪЖЕНИЯ, стъкмени от боклуци и по план-чертеж, вече нечитаем от преправки и „актуализации“ (съобразяване с банковата сметка, некоректните доставчици, инспекторите по безопасно космоплаване, ортаците, собствените приумици… и още множество непреодолими по обичайния легален начин фактори).

Но от друга страна, щом е получил регистрационен номер от Марсианската Федерация (според земните

Вы читаете Черно небе
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×