великодержавна, етноцентрична, авторитарна ідея, на зламі двох тисячоліть втратив всіляку ідеологічну визначеність. Зараз під поняттям «Націоналізм» різними групами видаються абсолютно протилежні речі: лібералізм, націонал-анархізм, демократизм тощо. Націоналізм втратив чіткість поняття і тому не може бути назвою нашої логічної і жорсткої ідеології. Якщо давати наше визначення націоналізму, то це збереження і постійний необмежений розріст національної кровної спільности людей. Соціальність для нас – особлива форма економічного і політичного устрою Нації, що повинна максимально гармонізувати життя національної спільности. Соціальність включає в себе такі речі як «третій шлях» в економіці, авторитарність влади, справедливий розподіл серед національних виробників. Таким чином, назва «Соціал-Націоналізм» чітко окреслює комплекс наших ідей.

Більш детально слід підійти до порівняння понять «Націонал-Соціалізм» та «Соціал-Націоналізм». В цій статті не місце оцінці цих двох систем, в поділі на кращу і гіршу, тут розглядаються лише визначення питання автентичності і правильності назви. І під цим кутом я стверджую, що назва «Соціал-Націоналізм» найкраще окреслює нашу ідею.

Націонал-Соціалізм – це ідеологія соціалізму, що прямує національним шляхом. Соціалізм же є ідеологією егалітарною (масовою) за своєю суттю, ідеологією панування мас, орієнтацією на маси. Маса завжди направлена на споживання, сучасний момент, маса любить комфорт і не любить думати про майбутні покоління. Безумовно Націонал-Соціалізм поборює більшість цих вад маси, але він не може повністю звільнитися від їх впливу. Як приклад візьмемо програму збільшення народжуваності в Німеччині у 30-х роках ХХ століння. Німецькі націонал-соціалісти створили безпрецендентні соціальні пільги для допомоги сім’ям при народженні дитини. Всі ці виплати на дитину, соціальні доплати матерям, забезпечення соціальним житлом, система медичної охорони матері і дитини були спрямовані на масу (фетиш соціалізму) без огляду на біологічну якість кожної окремої родини. Результат – при значному збільшенні народжуваності, значне зниження серед населення відсотка нордичного типу – найякіснішої чатини німецького етносу (дані – за Г.Гюнтером). Ці соціальні пільги орієнтовані на масу, спонукали до народження дитину в першу чергу найгірший людський матеріал. Те ж саме ми можемо спостерігати в недавньому минулому України – виплати на народження дитини не стали вирішальними для повноцінних сімей, але спонукали дегенеративні верстви (алкоголіків, наркоманів, циган і т.п.) народити дві-чотири дитини за декілька років.

Соціал- Націоналізм – це в першу чергу Націоналізм, збереження і розріст національної спільноти, яка живе не в одному поколінні, а в тисячоліттях. В своїй діяльності ми змагаємо до соціальної справедливості, але при цьому враховуємо якість людських груп і головне – їх вклад у справу Великої України і Національної Спільноти. Суспільство, економіка, соціальні стандарти повинні орієнтуватися не на масу, а на Національну Еліту. Орієнтація на таку еліту, основними рисами якої є воля, пассіонарність, альтруїзм, дієвість та інтелект, призведе до підтягування маси до ідеалу еліти, збільшення кращого активного елементу суспільства і зменшення пасивного і тваринницького типу споживача. Орієнтація на масу ж призведе до зворотніх результатів – панування сірості і егоїзму, зубожіння і виродження еліти.

З точки зору Соціал- Націоналізму демографічну кризу також треба долати за допомогою потужної соціальної програми. Але ця програма повинна розглядати не тільки питання кількості, але й питання якості народжування. Соціальна допомога для народження дитини повинна стосуватися всієї Української Нації, але найкращі сім’ї, які потенційно мають народити найбільш талановитих дітей, повинні мати соціальний стимул для народження максимальної кількості дітей. Таким чином, збільшуючи кількість Українців, ми одночасно збільшували б відсоток найкращого расового елементу Нації.

Без соціальної революції немає революції національної, тому саме Соціал-Націоналізм, а не Націоналізм.

Що важливіше: життя Нації в віках чи соціалістичні питання даної хвилини? Важливіше – життя Нації, а значить – Націоналізм, а не соціалізм, тому саме Соціал-Націоналізм, а не Націонал-Соціалізм.

Тому ми стверджуємо, що виробили в собі правильний світогляд і маємо ідеологію під правильною назвою Соціал- Націоналізм. Але наша ідеологія тільки тоді оживе, наша назва тільки тоді стане великою, коли знайдуться тисячі молодих фанатичних апостолів, які поведуть боротьбу не зважаючи на власний добробут і навіть життя. Націоналізм та Націонал- Соціалізм – саме тому є великим ідеями, що вони мали саме таких апостолів. Нашу єдиновірну ідею треба перевести в боротьбу, яка відкриє Еру Українського Соціал-Націоналізму.

Андрій Білецький , стаття написана 2008 р., вийшла друком у ч.2 збірки ідеологічних робіт і програмових документів "Український соціальний націоналізм" (2012 р.)

СВІТОВА КРИЗА І ЕТНІЧНИЙ ХАОС

Світова фінансово- економічна криза повністю набрала вже всіх рис системної кризи капіталізму. Вона ініціює і пришвидшує етнічну кризу Європейських народів. Ісламізація і «почорніння» Європи, які всі експерти пророкували у 2020-2025 році, відбуваються

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×