Дано успеете във тази роля

на изповедник. Тръгвайте, мадам!

Излиза заедно със Синьора Монтеки.

БЕНВОЛИО

Добрутро, братовчеде!

РОМЕО

                                Как, нима е

все още в пелените си денят?

БЕНВОЛИО

Сега би девет!

РОМЕО

                Времето се мае,

когато черни мисли ни гнетят…

Не беше ли баща ми тук сега

и где така внезапно той избяга?

БЕНВОЛИО

Отиде си. Кажи: каква тъга

Ромеовите часове разтяга?

РОМЕО

Тъга по туй, което съкращава —

щом имам го — тез същи часове.

БЕНВОЛИО

Любов?

РОМЕО

        Обратното!

БЕНВОЛИО

                        Вражда тогава?

РОМЕО

Любов, която без ответ зове!

БЕНВОЛИО

Уви, Амур, тъй прелестен на вид,

нерядко бива злобен и сърдит!

РОМЕО

Уви, Амур и с вързани очи,

към нас успява път да различи…

Къде ще хапнем?… Ха, следи от бой!

Не говори! До мене стигна той.

Омразата, аз виждам, действа вещо.

Но любовта и тя е страшно нещо:

любов — жестока ласка, нежен яд,

от хаоса новосъздаден свят,

пух тежък, леден пламък, болно здраве

невярваща си вяра, сън наяве —

такваз е в мене, братовчеде, тази

любов, която своя пламък мрази!

Извиквам смях, нали?

БЕНВОЛИО

                                По-скоро сълзи.

РОМЕО

Защо?

БЕНВОЛИО

        Защото виждам, че дошъл си

по пътя на страстта до край суров.

РОМЕО

Това ще е излишък от любов:

до мъката, що тегне в мойта гръд,

щом твойта легне, ще се разплодят

без бавене! Приятелю злодей,

да размножаваш мойта скръб недей!

С въздишки страстни свода ний кадим;

опитай се да пръснеш този дим —

в миг пламъци ще лумнат от очи;

но хайде на пожара попречи —

в море от плач ще потопиш света.

Това, приятелю, е любовта.

И още: зорка лудост, тъжна радост,

горчилка адска и небесна сладост!…

Прощавай, драги!

БЕНВОЛИО

                        Не, Ромео! Стой!

Не ме обиждай с този отказ свой!

РОМЕО

Да, откъс! Аз откъснат съм оттук!

Какво е туй „Ромео“? Празен звук!

БЕНВОЛИО

Кажи ми искрено, коя е тя?

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×