Уилям Шекспир

Двамата веронци1

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ДУКЪТ НА МИЛАНО — баща на Силвия

ВАЛЕНТИН, ПРОТЕЙ — млади веронски благородници

АНТОНИО — баща на Протей

ТУРИО — глупав съперник на Валентин

ЕГЛАМУР — помощник на Силвия в бягството й

РАЗБОЙНИЦИ — от дружината на Валентин

СКОК — слуга на Валентин

ЛАНС — слуга на Протей

ПАНТИНО — слуга на Антонио

ХАЗАИН — на страноприемницата, в която отсяда Джулия

ДЖУЛИЯ — любима на Протей

СИЛВИЯ — любима на Валентин

ЛУЧЕТА — прислужница на Джулия

Слуги, Свирачи

Място на действието: Верона, Милано и Гора край границите на Мантуа

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

ПЪРВА СЦЕНА

Верона. На градския площад.

Влизат Валентин и Протей2.

ВАЛЕНТИН

        Не ме възпирай, мили ми Протей —

        младежите, отрасли у дома си,

        във разума остават сиромаси

        и да не бяха те сковали тук

        очите на любимата девойка,

        аз бих те убедил да дойдеш с мене

        и видиш чудесата на света

        наместо като охлюв, свил се вкъщи,

        да похабиш най-златните си дни

        в безличен мързел. Но понеже любиш,

        люби и в любовта бъди щастлив,

        тъй както бих желал и аз да бъда,

        щом чуя сам любовната присъда!

ПРОТЕЙ

        И тръгваш, значи? Сбогом, Валентине!

        За мен спомни си, щом съгледаш нещо

        забележително, и съучастник

        усещай ме във всеки миг на радост,

        а при опасности — ако се случат —

        осланяй се на жарките молитви,

        които твоят ходатай духовен

        безспирно ще отправя към небето!

ВАЛЕНТИН

        Четейки ги в любовните си книги!

ПРОТЕЙ

        В любимата си книга!

ВАЛЕНТИН

                                Таз, в която

        Леандър3, за да среща свойта мила,

        със плуване пресича Хелеспонта?

        Хе, плитък разказ за дълбоки чувства!

ПРОТЕЙ

        И Хелеспонта — плитък? Според мене

        морето ти се вижда до колене!

ВАЛЕНТИН

        А ти си уж във любовта до гуша,

        но предпазливо си стоиш на суша!

ПРОТЕЙ

        На суша ли? Не се шегувай с мене!

ВАЛЕНТИН

        Добре тогаз: на сухо!

ПРОТЕЙ

                                Аз — на сухо?

ВАЛЕНТИН

        А според теб какво е да купуваш

        презрение с въздишки, хладен поглед —

        със стонове, едничък весел миг —

        със двайсет тягостни безсънни нощи;

        успееш ли — да бъде спорна радост,

        пропаднеш ли — безспорно да е мъка,

        а и във двата — случая безумство?

ПРОТЕЙ

        По тоя път ти луд ще ме изкараш!

Вы читаете Двамата веронци
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×