— Уви, нямам — отвърна тя.

Лицето на момчето се изопна.

— Ама маршалът ще…

— Какво? — наведе се Мейгрейт да го погледне в очите. — Ще те нахока ли?

— О, не. Но вчера, когато нямаше никого при него, направо си скубеше косите. Страх ме е, че ще ни победят. Мама заспива с плач нощем. Откакто убиха татко…

— Как се случи? — благо попита Мейгрейт.

— През първата война миналата зима. Имам и три малки сестрички, мама не печели достатъчно, за да ни изхрани. Без парите, които ми дават тук, щяхме да гладуваме.

— И колко плащат на един вестоносец?

— Цели два грайнта седмично! — гордо я осведоми момчето. — Хранят ме, имам си и униформа. А като порасна, ще стана офицер в армията. Сега трябва да докладвам на маршал Ванхе.

Той изпъчи хилавите си гърди и хукна.

Мейгрейт подхвана отново упражненията си. След около час бе стигнала до завършващата част — них, с похвати от ръкопашния бой, ту недоловими за окото, ту мудни като в сън наяве, сякаш присмехулно наподобяваше някакъв танц. Изведнъж усети нечий поглед. Усилията й да реши задачата, която прехвърляше в ума си, се провалиха. Прекъсна них, без да постигне хармония.

Отвори очи задъхана и видя Ванхе — нисък, на ръст колкото нея, с тантуреста тяло и ъгловати челюсти. Ако се вярваше на мълвата, не беше добродушен човек, но не беше и безжалостен. Заради подмолния саботаж на гашадите другите армии направо се разпадаха, но неговите войски му оставаха верни. Стреснатата Мейгрейт го покани да седне и му предложи чай.

— Благодаря — отвърна маршалът, макар изражението му да показваше, че иска да минат без празни приказки.

Товарът на несгодите му ставаше непосилен. Война пред портите на Туркад, никакви вести от Игър, безогледни гашади — нямаше никаква власт над събитията. Игър бе ръководил всичко. Сега Ванхе се мяташе безцелно и страхът му растеше.

— Твоите упражнения изглеждат… твърде трудни.

— Така си е! Започнах да се усъвършенствам преди много години и тогава реших, че ще намеря решението на Четиридесет и деветте кригми на Калиат. Докато изпълнявам упражненията си, умът ми е зает с тези загадки и парадокси.

Ванхе мълча дълго, накрая гласът му прозвуча почтително.

— И докъде напредна? Има ли изобщо решения?

Тя заговори без следа от гордост или самодоволство.

— Вече имам решенията на двадесет и седем от тях. Отложила съм още шест — за тях няма отговор, докато не разгадая онези, на които се опират. Седмата пък зависи от всички други, значи ще е последна. Две са съставени неправилно или от Калиат, или от нейните ученици, условията им трябва да бъдат променени. Още не съм се заела с това. Една е безсмислица и не мога да вникна в нея. До останалите не съм стигнала засега.

Ванхе се опули. Току-що бе чул немислимото. Само за една от Четиридесет и деветте кригми бе известно решение. То бе отнело цяла година на мнозина, обединили усилията си, учени, но и до ден-днешен други го оспорваха. Той обаче не се усъмни в думите на Мейгрейт.

Изведнъж стана рязко от стола и се вторачи в нея с погледа на човек, в миг открил изхода от задънена улица.

— Какво има?

Тя също се изправи.

— Май разбрах как да се справя с проблемите си. Научи ли нещо за Игър?

— Нищо. — Тя попи влагата по челото си с парче коприна. — За кой проблем говориш? Войната?

— Да! Армията на Тилан ни превъзхожда…

Той млъкна и пак я изгледа напрегнато. Мейгрейт се подразни. Какво ли искаше от нея този закоравял войник с ъгловато и червено като тухла лице?

Изражението му леко се смекчи.

— Понякога съжалявам, че отдадох целия си живот на армията. Има ли нещо по-жалко от престарял боец? Но такъв е изборът ми и през годините се нагледах на какво ли не… Да говорим по същество! — Той й описа набързо мрачното им положение. — Губим войната. Всъщност вече я загубихме. От петте ни армии само моята, Първа, не е разложена отвътре от гашадите. Не ми достигат хора, за да браня успешно града.

— И аз какво мога да направя, маршал Ванхе?

Той преглътна тежко, поддал се на смущението. Наистина бе изплашен.

— Мейгрейт…

— Е? — неспокойно го подкани тя. — Какво искаш?

— Не мога да се опълча на Тилан. И аз, и той, и войниците ми знаем това. Опитам ли се, бойните ми отряди ще бъдат изтребени, а Туркад — прегазен! Ще поемеш ли командването, докато Игър се завърне… ако някога го видим отново?

Мейгрейт се стъписа.

— Що за шега?!

— Не се шегувам — сдържано я увери маршалът.

— Нищо не разбирам нито от командване, нито от армии.

— Не говоря за войната. Нуждаем се от силен водач, за да договорим капитулацията си.

Изведнъж и тя се уплаши. Капитулация!

— Това не е по силите нито на мен, нито на моите офицери — продължи Ванхе. — Ако армията на Тилан нахлуе в града, ще се пролее много кръв. Ти си умна, умееш да мислиш. Имаш и сила, а ти и Игър…

„Само не подхвърляй някоя грозна войнишка думичка, иначе край на този разговор“ — помисли си Мейгрейт.

— …сте партньори, равни — довърши маршалът.

— Но аз не знам как да командвам войски, стряска ме самата мисъл да налагам волята си.

— Имам си шпиони и съветници в изобилие. Необходим ми е човек, в когото да виждат предводител.

— А-а, нужна ти е кукла на конци — нерадостно промълви тя.

И този мъж се държеше с нея като Фейеламор.

— Мейгрейт, в безизходица съм. Градът ще бъде превзет след броени дни.

— И как аз да направя нещо, на което ти не си способен?

— Тилан е чародей с немалка мощ, но и ти си такава. Аз съм войник, нищо повече. Не мога да се меря с него, а ти можеш. Накарай го да реши, че още сме силни, и изтръгни от него по-приемливи условия за капитулацията ни.

— Не мога… — отпаднало възрази Мейгрейт.

— Ти направи Игър безпомощен за много часове във Физ Горго. Никой друг не го е постигал. — Ванхе хвана ръката й. — Умолявам те. Ще се заемеш ли?

Мейгрейт се засмя нервно и взе чайничето, но то беше празно. Щастлива, че има повод да излезе за малко, тя отиде припряно в кухнята, за да налее вряла вода. Открай време се съмняваше в способностите си, бе пораснала с мисълта, че ценността й е нищожна и каквото подхване, го прави калпаво. Фейеламор никога не беше доволна от нея. И сега Мейгрейт недоумяваше защо й правят такова предложение.

Върна се в стаята — маршалът още чакаше. Осъзна, че се бе изсмяла на думите му. Дали не го бе оскърбила? Все не успяваше да разбере как да се държи, нито да вникне в обноските на околните. Погледът му я притесни.

— Не исках да… — Той прекъсна извинението й, като завъртя глава. Тя опита отново: — Не мога да се справя дори със себе си. Как е възможно да искаш подобно нещо от мен?

— Ти не се стремиш към власт — отбеляза Ванхе. — А това е чудесно начало. — Зае се да повтаря доводите си: — Нуждаем се от сила… а ти я имаш! Нуждаем се от хитроумие… и то не ти липсва. И как

Вы читаете Тъмна е луната
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×