— По-добре, отколкото да изпусна късмета си.

— Ти ме излъга.

— Ами… да. Но какво щеше да кажеш, ако ти бях казала, че все още живея с него, но че сериозно обмислям дали да не сложа край?

— Щях да ти кажа да ми се обадиш, когато приключиш с това.

— Виждаш ли? Прекалено си пасивен.

— Не отнемам жените на другите хора.

Един голям камион мина покрай нас и аз не можах да чуя какво каза.

— Какво?

— Ти направи същото в Брюксел.

— Никога не съм чувал за това място.

— Столицата на Белгия.

— А какво ще кажеш за Панама.

— Казах на Кифер да ти каже това, за да те накарам да направиш нещо.

— Ти отново излъга.

— Правилно. Защо ли си правя труда?

Един щатски полицай спря и излезе от колата си. Той козирува на Синтия и попита:

— Всичко ли е наред, госпожо?

— Не, този мъж е идиот.

Той ме погледна.

— Какъв проблем имаш, човече?

— Тя ме преследва.

Той погледна обратно към Синтия.

— Какво бихте си помислили за един мъж, който прекарва три дена с една жена и дори не й казва довиждане — попита го Синтия.

— Е… това е доста непочтено.

— Дори не съм я докоснал. Ние просто ползвахме обща баня.

— Ами… добре…

— Той ме покани в къщата си във Виржиния за края на седмицата, а дори не ми даде телефонния си номер или адрес.

Полицаят ме погледна.

— Това вярно ли е?

Отговорих му:

— Просто открих, че още е женена.

Той кимна.

— Да, на човек не му трябват такива неприятности.

Синтия го попита:

— Не мислите ли, че един мъж би трябвало да се бори за това, което иска?

— Разбира се, че трябва.

— Съпругът й също мисли така. Опита се да ме убие — казах аз.

— Трябва да внимавате.

— Аз не се страхувам от него — каза Синтия. — Отивам в Бенинг, за да му кажа, че всичко свърши.

Полицаят й каза:

— Трябва да внимавате.

— Накарайте го да ми даде телефонния си номер.

— Ами… аз не… — Той се обърна към мен. — Защо просто не й дадете телефонния си номер и всички да се махнем от това слънце тук?

— Е, добре. Имате ли молив?

Той извади един бележник и молив от джоба си и аз му казах телефонния си номер и адрес. Той откъсна страницата и я подаде на Синтия.

— Ето, госпожо. А сега, хайде всички да се качат в колите си и да отиват там, където трябва да бъдат. Окей?

Върнах се при Шевролета си, а Синтия при Мустанга си. Извика ми:

— Събота.

Махнах й, качих се в Шевролета си и се отправих на север. Наблюдавах я в огледалото си за обратно виждане как направи обратен завой на неразрешено място през бялата линия и се насочи към изхода, който щеше да я заведе към Форт Бенинг.

Пасивен? Пол Бренер, тигърът на Фолс Чърч, пасивен? Преминах в отсрещното платно, завъртях кормилото наляво, пресякох храстите и завъртях Шевролета в обратното платно, отиващо на юг.

Ще видим кой е пасивен.

Настигнах я на магистралата за Форт Бенинг и останах с нея през целия път.

,

Информация за текста

© 1992 Нелсън Демил

© 1993 Снежана Донева, превод от английски

Nelson DeMille

The General’s Daughter, 1992

Сканиране, разпознаване и начална редакция: vesselanka, 2008

Редакция: maskara, 2008

Издание:

Нелсън Демил. Дъщерята на генерала

ИК „Роял–77“, 1993

ISBN 954–8005–65–4

Художник: Мария Чакърова, 1993

Печат „Полипринт-АД“, Враца

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9575]

Последна редакция: 2009-02-21 18:12:22

,

1

Часът, в който напитките се продават с намалени цени. — Б.пр.

2

„Сент“ — светец, англ. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×