Пенчо Славейков

Фрина

Отдавна спят Атини в сън дълбок, от празненствата на Деметрис морни; и мяркат се по месечина само самотни люде, низ свещений път от Елевзис завръщайки се късно. В безмълвието нощно мирно тънат чертозите и мряморните сгради во сянката на тъмните оливи; а горе там тайнствено над хълма, кръз булото на нощната мъгла, изстъпва храмът дивен на Палада — като че блян от морний сладък сън на многолюдний град, заспал под него. Отдавна спят Атини в сън дълбок. Едни не спят в чертозите на Фрина поклонниците нейни. Буйна глъч ехти оттам: те пиршествуват в чест на гордата хетера — в чест и слава на хубостта, която в Елевзис днес погледа им с облика си дивен очарова и възхити… Събрани на буен пир, окичени с цветя, излегнати на губери коринтски, лежат хетери в нега упоени, во накити от маргарит и пурпур, с полуприкрита благовонна гръд — и грей сред тях, като посред звезди Вечерницата, златокоса Фрина. Възмогнати над бронзови амфори, езици пламък, сякаш е обзет от някакво вълшебство, свят и сенки над гостите пируващи премятат. Фригийско вино лей се изобилно За гостените во потири златни, поднасяни от хубавци момчета; рабите черни в сребърни блюда разнасят даровете на Приапа. И сам Приап, усмихнат благосклонно От пиедестала мряморен, изглежда как наедно с хетерите пирува отборний цвят от граждани атински. На пир у Фрина — чест е за отбрани! И сбрани бяха тука рой артисти, посланици софисти и архонти. То беше пир без грации. — Неспирно, като каскад, се мятаха слова, кръстосваха се остроти и мисли и въжделено взора взор пронизва. А лятната нощ през прозорците гледа в чертога пиршествен и лее, со тихата прохлада, аромат от миндали, оливи и неранзи, и дъха страст и него во сърцата. По Фринин знак, зад стройните колони, подобно на видение въздушно, се появи харита Агатея — сам се тя таз вечер появи, и не в рой танчарки, както други път, и не в хитон, тъй както друга вечер, а нага — само тънък син вуал заметнала през кършена снага, косата й, с гирлянда теменужки обвита, блясна в камъни безценни. Замлъкна пирът буен мигновено, замряха думи страстни на уста и чашите подигнати се снеха… Тампан и флейти огласиха тихо чертогът глъхнал. И възторжен клик екна, — ответ на крехкия поклон от младата харита.                         Тя свенливо пристъпи, спря се — и полетя в миг, нечакано подзела вихрен танец, под ритма на йоническия химн… Но първий вихър тихо се уляга и стройний стан по-бавно и по-бавно се вие кършен. В страстните извиви се ту отбули от вуала син прасецът на крачето й вълшебно, ту се отголи, трепетно бедро и пак заметне; ту при бързий мах над челото й камъни безценни пребляснат, сякаш сипнати от тъмно небо звезди. И в блясъка им дивен спря, застоя се тя и се преви под блясъка на тоз каскад вълшебен… И ей низпада излеком лазурний вуал — и нага, трепетна и страстна, примря тя в шемет и желанье. Прехласнати и упоени всички, очите си не снемаха от нея,
Вы читаете Фрина
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×