Робърт Асприн

Митично подвеждане

НЕ ПРОПУСКАЙ ПОРЕДНИЯ МИТ

Език мой, враг мой…

И ако това не е мит!

1. МИТОВЕ ОТ МИНАЛОТО

Когато преди няколко години вместо хамбургери в „родния“ им град купих първите два „аспирина“, не предполагах, че вкарвам еднорог в кошарата си. А когато начаса ги погълнах лакомо вместо нещо от предлаганите наоколо различни вкусотии, не знаех, че постъпката ми е толкова опасна, колкото да нахраниш за пръв път дракон. Е, ако се намирах на митичния Пазар на Дева, сигурно щях да съм по- предпазлив, но явно бях подценил с нищо неотличимите магьосници на местния коледен пазар. И навярно съм станал жертва на някого от тях… или по-скоро на негов чирак!

И така, когато взех и прочетох въпросните два романа на Робърт Асприн, не знаех в какъв мит се забърквам. По-късно издателство „Аргус“, като реши да ги предложи на българския читател, също не предполагаше какъв мит ще трябва да поддържа. Нито пък знаеше преводачът какви митове ще трябва ту да цитира, ту да разплита. А ето че се задава и поредният мит, готов отново да ви подведе…

2. ХИТ ИЛИ МИТ

Позволете ми да разгледам тук „Някои лигвистико-културоложки, фонетично-асоциативни и семиотично-инсинуационни проблеми на заглавията от митичната поредица на Робърт Асприн“. Както, надявам се, интуицията ви подсказва правилно, стойността на въпросния научен труд може на практика да бъде проверена на Пазара на Дева. И ако не е достатъчна, все пак трудът би бил от полза поне в обучението на начинаещи магьосници.

Основната му идея е доказване на твърдението „traduttore-tradittore“ (преводачът е предател), за което авторът на книгите съзнателно (или може би несъзнателно) предоставя достатъчно изходен материал, а пишещият тези редове инвестира цяло богатство от празни мисли. Убедете се сами: „Хит или мит“ сякаш е подходящ български вариант на заглавие номер 4 от поредицата. Освен ако не се вземе под внимание тайната връзка между „мит“ и „пропуск“ — моля, не я търсете в заглавието по- горе!

Както се казва в науката, грешката не е случайна. Вълшебната думичка myth (мит) на английски се произнася колкото „мит“, толкова и завоалирано-съскащо „мис“ (особено ако я чуете от устата на германец!). А това означава да бъде умишлено сбъркана в случая с думата miss (пропуск, липса; пропускам, не успявам), както и с представката mis- (обикновено водеща до образуването на дума с противоположен смисъл). Представете си тогава какво всъщност представляват „митичните приключения“ — просто злополуки, нещастия, несгоди. Ако за защитаване на тезата е нужна теоретична обосновка със съответен практически експеримент, запознайте се с фактите и заключенията, като ви спестя „липсващата връзка“ (виж заглавие номер 7) между тях.

Нека приведа първо списъка с оригиналните заглавия:

1. Another Fine Myth, 1978

2. Myth Conceptions, 1980

3. Myth Directions, 1982

4. Hit or Myth, 1983

5. Myth-ing Persons, 1984

6. M.Y.T.H. Inc. Link, 1985

7. Little Myth Maker, 1986

8. Myth-nomers and Im-pervections, 1987

9. M.Y.T.H. Inc. in Action, 1990

10. Sweet Myth-ery of Life, 1994

11. Something M.Y.T.H. Inc., може би вече излязла…

След това давам техен дословен превод на български:

1. Още един прекрасен мит (Аргус, 1998)

2. Митични представи (Аргус, 1999)

3. Митично подвеждане (Аргус, 1999)

4. Хит или мит

5. Митични личности

6. Малкия митичен маркировчик

7. Връзката с корпорация „МИТ“

8. Митични прозвища и не-первектности

9. Корпорация „МИТ“ в действие

10. Сладката митичност на живота

11. Някоя си корпорация „МИТ“

И накрая ще се постарая да разбуля тяхната митичност:

1. Още един велик пропуск

2. Грешни представи

3. Лъжливо насочване

4. Да успееш или да пропуснеш

5. Изчезнали хора

6. Малкият неудачник

7. Липсващата връзка

8. Заблуждения и несъвършенства

9. Изгубен в действието

10. Сладката мистерия на живота

11. Нещо липсва… (никой да не мърда!)

Темата очевидно е дисертабелна. За да окуража читателите, че не им е изяден целият десерт (в случая по-скоро предястие), ще спомена, че пълните текстове на въпросните книги, изпъстрени с каламбури, случайни и нарочни подвеждания и прочее, са подходяща основа за още няколко дузини дисертации.

3. МИТОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО

Какво можем да очакваме от тази най-весела и така нататък (за подробности виж гърба на корицата) поредица? Нова приказка без край? Митове винаги е имало, така че сигурно и занапред ще има. Например ако се канонизират в България някои от следните — че митичната серия страшно се харесва на читателите, че книгите от нея се продават много добре, че авторът е гений, а преводачът — супер… Има ли нужда да продължавам?

Друг нов мит може да стане, че книгите на „Аргус“ се нуждаят от предговор… който, ако попадне в ръцете на Асприн, току-виж се появи като (лъже)цитат в някоя от следващите му книги. В случай че за оплитане на мотото към всяка глава на митичните романи писателят отделя поне една десета от времето и усилията, необходими после на преводача, за да го разнищи. Или това е поредният мит и за двамата…

И накрая, в стила на Асприн, както на издателя, така и на читателя не му остава друго, освен или да пропусне книгата, или просто да я превърне в мит.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×