Уилям Шекспир

Много шум за нищо1

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ДОН ПЕДРО — арагонски принц

ДОН ХУАН — негов незаконен брат

БЕНЕДИКТ — млад падуански благородник

КЛАВДИО — млад флорентински благородник

ЛЕОНАТО — губернатор на Месина

АНТОНИО — негов брат

БАЛТАЗАР — слуга на Дон Педро

КОНРАД, БОРАЧИО — свита на Дон Хуан

КУЧИДРЯН — началник на градската стража

КИСЕЛИЦА — негов помощник

ОТЕЦ ФРАНЦИСК

КЛИСАР

ПАЖ

ХЕРО — дъщеря на Леонато

БЕАТРИЧЕ — племенница на Леонато

УРСУЛА, МАРГАРИТА — компаньонки на Херо

Пратеници, свирачи, стражи, придворни и др.

Място на действието: Месина.

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

ПЪРВА СЦЕНА

Пред дома на Леонато.

Влизат Леонато, Херо, Беатриче и Пратеник.

ЛЕОНАТО

        Писмото казва, че Дон Педро Арагонски пристига тази вечер в Месина.

ПРАТЕНИК

        И трябва да е вече съвсем близо — оставих го на три мили от града.

ЛЕОНАТО

        А много ли благородници загубихте?

ПРАТЕНИК

        Само неколцина. От известните — ни един.

ЛЕОНАТО

        Победата е двойна, когато победителят връща войската си цяла. Тук пише, че Дон Педро бил наградил с високо отличие младия флорентинец Клавдио.

ПРАТЕНИК

        Чест, заслужена от него и справедливо отсъдена от Дон Педро. Този рицар далеч надмина онова, което младостта му предвещаваше — на вид като агне, той се би като лъв и тъй надхвърли всичките ни очаквания, че не очаквайте от мен да ви опиша подвизите му, както заслужават.

ЛЕОНАТО

        Вуйчо му, който живее тук, в Месина, ще се радва да чуе за това.

ПРАТЕНИК

        Аз му отнесох вече писма. И радостта му беше тъй голяма, че за да остане скромна, се опита да се скрие зад проявите на скръбта.

ЛЕОНАТО

        Нима е избухнал в плач?

ПРАТЕНИК

        И то обилен!

ЛЕОНАТО

        О, този непринуден изблик на нежност! Няма лице по-чисто от онова, което той е изкъпал. И колко по-добре е да плачеш от радост, вместо да се радваш на плач!

БЕАТРИЧЕ

        Извинете, дали се е завърнал Дон Рапиро?

ПРАТЕНИК

        За пръв път чувам това име, госпожице. Нямаме такъв благородник във войската.

ЛЕОНАТО

        За кого става дума, племеннице?

ХЕРО

        Братовчедка ми пита за синьор Бенедикт от Падуа.

ПРАТЕНИК

        О, да, той се върна, и то жив и весел, както винаги.

БЕАТРИЧЕ

        Беше разлепил навсякъде обяви, че е готов да се надстрелва с Амура, а шутът на вуйчо ми се подписа под тях от името на Амур с прибавка, че стрелите щели да бъдат от тъпите, за биене на гарги. Кажете, моля ви, колко души е убил и изял във войната или по-скоро само колко е убил, защото аз му се заклех, че ако убие поне един враг, ще го изям сама.

ЛЕОНАТО

        Племеннице, ти прекалено остро нападаш синьор Бенедикт, но струва ми се, че той ще излезе наглава с теб.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×