Борис Щерн

Горинич

Бащата на Горинич беше убит от скитите; те го скалпирали и разпиляли трупа му в степта. Майка му не си потърсила втори мъж, отлетяла в гъстата гора — там, откъдето извирала Горин река, и до края на живота си възпитавала своя син.

— Твоята Дясна глава е по-далече от сърцето и затова основната й работа е да мисли яко — учела го майка му. — Тя е длъжна да усвоява различни науки и да взима правилни житейски решения, като се съветва, разбира се с останалите.

— Без чувства умът е жесток — напътствала го майка му, — затова Лявата глава ще чете старинни романи, ще съчинява стихове, ще ме целува по челото и ще свири на някакъв музикален инструмент.

— Е, а Средната… — майката галела Средната глава по врата — ще яде и пие за трима, защото нейният хранопровод е най-удобен за преминаването на храната в стомаха. Няма нужда да чете, а трябва да мисли за здравето на целият организъм, понеже всеки негодник може да обиди един хилав дракон.

Накратко давала на сина си разностранно възпитание.

Накрая от Горинич израснал красив дракон, той изслушал и последните наставления на умиращата си майка:

— Бъди силен, умен и добър… — говорела вече с мъка майка му — И най-главното … ожени се по любов, но ако не успееш да си намериш невеста, не отивай в инкубатора…

Горинич се учудил и решил да попита, какво е това инкубатор, ала майката не могла да каже нищо повече и скоро умряла, завещавайки гъстата гора и добрите съвети.

След като погребал майка си, Горинич дълго и самотно живял в гората; изгладнеел ли — ходел на лов за мечки; никого не закачил без причина; два пъти се сбил с дървари и се помирил; веднъж обаче така освирепял, че дълго не можал да дойде на себе си: дошло при неговото легловище някакво немито чучело в железни доспехи, извадило меч и казало:

— Ако река, главата ти ще отсека!

— Почакай, друже! Хайде да си поговорим — удивил се Горинич, но чучелото се нахвърлило върху него и ударило с меча си най-малката глава. Средната глава изревала, разкъсала коня и го изяла: безумното чучело пропълзяло в храстите, а Главната глава още дълго мърморила:

— Глупачке, изяла си не когото трябва!

Оттогава Младата глава има особен знак — белег на шията.

Минало още време и на Горинич му станало толкова тъжно,че ако щеш вий с цяло гърло. Счувал му се, накакъв зов… сякаш някой го викал с ласкав глас; а кой и къде — неизвестно. Страдал от безсъница, станал нощна птица, летял над гората, разпъждал всички. Сутрин си отспивал на брега, наблюдавайки с някое око как по реката плуват търговци. Омръзнала му гъстата гора. Започнал да си оплаква живота, като го наричал „трижди проклет“; не знаел какво да прави, къде да иде; ровел в себе си, търсейки причината за своето униние, и накрая решил да се ожени.

По-малката глава веднага се разчуствала: вярна женичка, малко наследниче, радост на старини…

Средната не била против да се ожени, ако му поднесат жена на тепсия. Тогава — да. А инак — не.

Дошло време да мисли Главната глава. Животът му, общо взето, е уреден, има си работа: ако поиска — ще полети, ако поиска — ще хапне, ако поиска — ще поспи, а с жена неизвестно как ще бъде всичко… ще му се падне някоя свадлива драконица и тогава пътят е един: от сипея, та в реката. От друга страна, трябва да се рискува — животът си върви, а всички тези отрицателни емоции са вредни за здравето — с такава постоянна депресия няма да изкара дълго и… край.

Трябва, трябва да си избере подходяща невеста и да се ожени по любов, както завеща майка му.

Речено — сторено. Измъчен от поредния пристъп на тъга, Горинич зарязал всичко, хвръкнал в мокрото небе и, гонен от инстинкта, полетял на югоизток през три морета и два континента към южния архипелаг в град Дракопол — тогавашната драконова столица.

Летял той, оглеждайки се наоколо с надежда да срещне бъдещата си съпруга, но срещнал само един млад, ала вече грохнал дракон, който едва-едва мърдал с криле ниско над земята… нито подемна сила, нито летателни качества, отбелязал горинич.

Запознали се. Грохналият дракон попитал със слаб глас не е ли виждал Горинич по пътя си плантация от мак или коноп, обаче веднага, забравяйки своя въпрос, замърморил нещо трудно разбираемо:

— Началникът пита: клеймо ли ти е дотрябвало на челото? Аз му отговарям: никому не преча. Началникът: избирай едно от трите — да ходиш на лов за хора, да бъдеш таен осведомител или хамалин в инкубатор. Да се работи, кказва, трябва!

Чувайки за инкубатора, Горинич застанал нащрек:

— Хамалин може би не е лошо…

— Хамалин в инкубатор? — уморено се учудил Грохналият дракон. — Инкубатора днес-утре ще го взривят, а на мен какво, да не ми е омръзнал животът? Ти откъде се взе такъв съветник?

Горинич му обяснил, че се е взел от гъстата гора при Горин река и се отпправя към Дракопол да си търси невеста.

— Ти комай си хлътнал в ледник и си проспал там няколко века! — шашнато казал Грохналият дракон, изгубил сетни сили и паднал на земята като празен чувал. После попитал отдолу: — Може би ти и родители си имал и на стари години те са ти завещали да се ожениш по любов?

Горинич потвърдил, че да, имал е, завещали са му. А всъщност за какво става дума?

Грохналият дракон ококорил всичките си очи:

— Общо взето излиза, че ти нищо не знаеш за съвременната любов? — Тогава слушай. Любовта сега е такава: ако драконът иска наследник, отива в инкубатора и си занася у дома яйчице, от което се излюпва това, което драконът иска. Ето ти и цялата любов.

— Но какво излиза тогава?…

— Драконици? А тях ги няма. Изчезнали са. Така че давай… запази си заранта поотрано ред, покажи паспорт, вземи си яйчице и бягай по-далеч от инкубатора. А сега се отдръпни, ще се заразиш.

Тук Горинич отскочил встрани и продължил своето пътешествие в пълно недоумение — та той дори паспорт нямал. Както мислел за паспорта, се заплеснал и бил обстрелян от земята с барутни ракети. Този салют не можал да му навреди, но все пак се издигнал по-високо, за да не плаши нервните жители на тая страна.

Летял три дни и три нощи и накрая съгледал долу драконовата столица — притиснат от облаци град с многоетажни леговища и с парцали мъгла в пролуките. Горинич дълго летял над Дракопол, взирайки се в тъмнината поне за една жива душа, докато не видял долу движещи се огънчета. Наклонил се на крило и започнал да се приземява.

Това било процесия. Отпред носели някого — вероятно го погребвали. Многобройни зъбати глави били вдигнати нагоре, те непрекъснато издухвали от гърлата си горяща смес. Всичко това напомняло факелно шествие. Димът се смесвал с мъглата,а пък огнените струи, изтръгнати от гърлата, се свивали в огнени кълба и бавно гаснели, разпръсквайки искри. Миришело на алкохол и сяра.

Изведнъж онзи, когото носели, се замятал и завикал:

— Постъпвайте в ДОЖ, постъпвайте в ДОЖ!

Процесията шумно въздъхнала и през три стъпки изскандирала в отговор същото това. И отново в мрака зашляпали през локвите.

Горинич се вмъкнал в опашката на процесията, състояща се изключително от самци, изпъчил Главната глава и решил да не си ходи, докато не изясни всичко. Бутнала го някаква намръщена личност и запитала подозрително:

— Ти кой си? Жених?

— Жених, жених! — чистосърдечно се съгласил Горинич.

— Тогава не изоставай — поомекнала намръщената личност.

— А какво е това ДОЖ? — попитал Горинич, подскачайки, за да влезе в срак с другите.

— ДОЖ? Доброволно общество на женихите. Ти откъде се взе бе, тъпак?

Горинич искал да обясни, че се е взел от Горин река, но отпред пак се раздал призивът на предводителя, тълпата отново отговорила — и отново тишина.

Вы читаете Горинич
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×