Джуд Деверо

Дукесата

Глава първа

Клер Уилъгби зърна Хари, единадесетия дук на Макарън и веднага се влюби в него — което важеше и за всички други жени в салона. Но онова, което й завъртя главата, не бе невероятната красота на този мъж. Не бяха и неговите рамене, по-широки от дължината на градинската й мотика, или пък гъстата му руса коса и блестящите сини очи. Нито бедрата му — забележително мускулести от яздене на буйни расови коне, които се очертаваха особено добре под яркозеления килт1. Не — не онова, което виждаше, покори сърцето й, а онова, което чуваше.

При гледката на килта и на инкрустираната със сребро чанта, която се полюшваше на хълбока му, на костената дръжка на камата, която стърчеше от дебелия му три четвърти чорап, и на карираната шотландска наметка, закопчана на врата с гербова катарама, тя дочу един самотен мъж да свири на гайда. Чу как вятърът беснее над голата шир на шотландското плато и как тръбят фанфари. Чу топовните гърмежи в Кюлодън и плача на вдовиците, които скърбяха за падналите си мъже. Чу ликуването на победителите и покъртителното безмълвие на победените. Чу въздишката на надеждата, когато Бони принц Чарли се разбунтува срещу англичаните, и отчаяните викове, когато го разбиха. Чу предателството на клана Кембъл и воплите и стоновете на шотландците във вековната им борба с Англия.

Всичко това ехтеше в главата й, когато видя Хари да прекосява помещението — един мъж, потомък на много поколения феодални владетели от рода Макарън. Другите жени съзряха само красавеца, но погледът на Клер стигаше по-далеч и тя видя онова, което чу. Можеше да си представи този рус великан начело на тежка дъбова маса, със сребърна чаша в десницата, лицето му озарено от буйния огън в камината, как зове хората си да го последват. Той беше роден за водач.

Хари видя една миловидна млада американка с едър бюст, която несъмнено беше привлекателна. Но онова, което почти я превръщаше в хубавица, бе изражението на лицето й — неизчерпаемата й способност да се удивлява, будният интерес към всичко и всички. Когато го поглеждаше, той имаше чувството, че е единственият мъж на света, когото си струва да чуеш. Любознателност и интелигентност струяха от големите й кафяви очи, а дребната й фигура се движеше живо и бързо, с целеустременост, каквато рядко се среща сред жените.

Хари все повече харесваше енергичността на Клер. Тя не можеше нито секунда да стои на едно място и искаше да разгледа всяка шотландска забележителност. Организираше излетите, сама избираше менюто в ресторанта, а Хари и приятелите му имаха грижата само да се съберат навреме на уговореното място. Освен това Клер беше забавна и го разсмиваше. Понякога говореше твърде много за шотландската история, но той нямаше нищо против, особено веднъж, когато я трогна до сълзи разказът му за едно сражение, състояло се преди повече от век. Изглежда смяташе стотината паднали мъже за истински герои. Когато говореше за тях, очите й придобиваха замечтан и отнесен израз, докато Хари използваше тези паузи, за да огледа възбуждащите й гърди.

Тя тъкмо спомена, че мъртвият му брат е сред нейните кумири, когато Хари глътна черешовата костилка от коктейла и едва не се задуши с нея. Госпожица Клер, винаги готова за решителни действия, го метна на едно кресло, така че той увисна по корем върху облегалката му, и го заудря толкова енергично между лопатките, че костилката прелетя през целия хол и цопна в супника с пунша.

Това премеждие убеди Хари, че Клер е подходяща за неговата цел. Брамли Хауз се нуждаеше от господарка, която мисли и реагира бързо… и да е богата като Клер, разбира се.

Що се отнася до Клер, тя беше дълбоко впечатлена, че един шотландски дук я удостои с вниманието си. В присъствието на Хари едва дишаше от вълнение. Слушаше го, гледаше го и му се усмихваше. Казваше онова, което той искаше да чуе и правеше всичко, което той, по нейно мнение, очакваше от нея. А когато не бяха заедно, мислеше за него и въздишаше.

Майката на Клер беше възхитена да научи, че дъщеря й се е влюбила в един дук.

— Но той е също така и глава на клана Макарън — допълни Клер, но майка й не отговори нищо.

Някога Арва Уилъгби беше ослепителна красавица, а сега се мъчеше да не забелязва натрупаните тлъстини над и под корсета си. Нямаше да изтърве такава възможност за дъщеря си, която според нея прекалено много висеше над книгите. Арва правеше всичко възможно да обучи Клер на изкуството да си хване мъж.

Преди всичко Арва не позволяваше на младите да се срещат сами. Твърдеше, че интересът на мъжа се поддържал от отсъствието на жената, а не от присъствието й. А след сватбата, според нея, съпрузите е добре да се виждат по-рядко.

— Мамо — отвърна Клер огорчено, — херцогът не е поискал ръката ми, а откъде да знам, дали аз искам да се омъжа за него? Дори не го познавам!

Арва имаше готов отговор на този въпрос:

— Може да си въобразяваш, че като си прочела куп книги, знаеш нещо за живота. Но трябва да ти кажа, че за жените и мъжете не знаеш нищичко.

Клер беше прекалено щастлива, за да си разваля настроението с песимизма на майка си. Тя се усмихна и си помисли за Хари и за неговите прадеди, които са яздели из шотландските планини.

Но мина един месец и Клер започна да изпитва леки съмнения:

— Мамо, струва ми се, че никога не разговарям с Хари както трябва. Той наистина ме изслушва и ми се усмихва, но никога не обелва и дума в отговор. Понякога имам усещането, че Негова светлост дори не знае кой е бил Бони принц Чарли.

— Скъпо мое дете, от какво се оплакваш всъщност? Този младеж изглежда божествено и при това е дук. Какво искаш повече?

— Някой, с когото да разговарям…

— Ха! — прихна Арва. — Разговорите не са най-важното в брака. След една година всичко, което имаш да казваш на мъжа си, ще се изчерпва с молбата да ти подаде маслото на закуска. А при добри слуги дори тази фраза става излишна. Баща ти и аз вече от години не сме разменяли нито дума помежду си и все пак се обичаме страстно.

Клер се втренчи в книгата си.

Арва повдигна брадичката на дъщеря си.

— Знам какво значи да си млада и влюбена. Измъчват те съмнения. Всички сме минали през тях на твоята възраст. Но повярвай ми — няма абсолютно никакво основание за тревога. Твоят млад дук е очарователен, мил и внимателен — погледни само цветята, които ти прати миналата седмица. Този мъж въплъщава всичко, което може да иска една жена. И ако не говори много, още по-добре. Нали току-що каза, че те слуша? Скъпа моя, мъж, който слуша какво казва жената, е истинско съкровище!

Клер почти се усмихна, а Арва взе книгата от ръцете й.

— Само си разваляш очите с това четене. — Тя погледна името на автора. — Кой е този капитан Бейкър?

— Учен и пътешественик. Най-великият, когото светът познава. Изглежда е роднина на дука.

Арва се намръщи, като забеляза блясъка в очите на дъщеря си.

— Знам какво е да мечтаеш. И аз имах мечти, но животът ме научи на някои неща. Бъдещето на една жена зависи единствено от съпруга й. Тези мъже, за които мечтаеш, тези… — Тя се огледа из спалнята на Клер, затрупана с книги — тези изобретатели, художници, писатели и тези пътешественици — това не са мъже, с които можеш да живееш. Има мъже за живеене и мъже за… Е, това ще разбереш, когато се омъжиш. Не му е времето сега да те просвещавам и вярвам, че твоят Хари притежава достатъчно опит, за да прояви необходимото разбиране към теб.

Клер нямаше представа за какво говори майка й, но темата не й допадаше.

— Искам да обичам съпруга си.

— Естествено е да искаш това. И ти обичаш Хари, нали? Възможно ли е да не го обича човек?

Клер си представи Хари в неговия килт, със сините му като езера очи.

Арва се усмихна на дъщеря си.

— А какво ли е да си дукеса, Клер? Изпълняват желанията ти преди още да са ти хрумнали. Всички онези писателчета, художници… пътешественици ще бъдат в краката ти. Как биха могли да откажат поканата на една дукеса? Ще имаш голяма свобода, Клер — свободата да правиш всичко, каквото искаш и

Вы читаете Дукесата
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×