Добри Жотев

Как Лесньо си направи крила и последните му патила

Крила с перушина Вятърът — немирник стар — хлопа, по вратите, крушата го пъди с клони и шуми сърдито. Вятърът — немирник стар — свива крехки клони, през огради покрай сгради десет шапки гони. Свири в пукнати гърнета, по стъклата чука, гъне белите пранета, громоли в олука. Вдига прах пред всяка къща, дърпа в миг забрадки, край реката преобръща непохватни патки. Вятърът — немирик стар — всичко живо смая, даже скочи ненадейно в Лесньовата стая. Блъсна бялото перденце, прахуляк навлече, и подвикна: „Хей, момченце, ставай, съмна вече!“ Но подвикнал, спря да вика — във леглото няма никой! Вятърът навън изтича, тука-татък занаднича и на края го набара свит на завет до хамбара. Сви над него, викна „уха“ и в лицето му задуха. Лесньо скочи и измънка: „Гледай ти, защо съм вънка?! Хъм… От тате бе ме страх, та навън преспах! Но нали се вричах вчера, нещо там да изнамеря? — Исках с ум и много сръчно да извърша дело мъчно! Да, крила реших да правя и със тях да се прославя!“ Лесньо се зарадва, стана, вря се дълго из тавана и от ниския балкон, скочи с някакъв картон. С ножица ръждива почна да изрязва бавно, точно. Много хубавичко става! Много майсторска направа! Станаха крила голями, Лесньо важно ги презрами: „Хубаво стоят, ура! А отде пера?“ Постоя смълчан юнака. Но защо ли се разтака? Дето казва се — на крачка, на тавана мъти квачка — тя е кротка и добричка, ще я пипне той сегичка! Лесньо хлътна на тавана, легналата квачка хвана и с безжалостни ръце я проскуба до перце. Хукна квачката добричка цяла гола-голеничка. Но се стресна посред двора — ще я видят птици, хора! Ох, беда, натам-насам — стана бедната за срам! А на завет под балкона с бузи зачервени Лесньо двата си картона сложи на колени. Още пооряза, стана, мери ги отново,
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×