Антония Станчева

Във властта на морето

Въведение

В деня, в който Куинси Медейра безследно изчезва, се случват някои неща, за които не мога да не спомена.

На 26 август 1885 г. капитанът на кораба „Делфин“ — Антонио де Лука Севаро — е повишен в чин полковник и решава да смени името му.

На 27 август корабът е вече с ново име — „Герой“.

Сестрата на капитан Севаро — Фатима — отразява случилото се с момчето, и напуска Испания.

Сестрата на Куинси Медейра — Анджела — напуска института по археология и се записва във ВВУ „Св. Анна“.

Тогава тя е на 17 г.

Когато научава за кончината на брат си, Анджела съобщава на приятелите си от детинство — Мануел Гарсия, сестра му Джинивър, Арчибалд Мортимър, брат му Джерълд и сестра им Ребека — за преместването си във военното училище и чрез свои познати успява да уреди следването им в същото училище.

Анджела дава обет, че ще намери изгубения си брат, който според нея се скита съвсем сам по широкия свят, и може би умиращ от глад.

Мануел и Джералд са убедени, че Куинси е мъртъв, но Анджела, Ребека и по-големият й брат Арчибалд решават да го търсят.

Веднага след като навършва пълнолетие, Анджела решава да смени името си.

Едва на 12 август 1895 г. получава разрешение да се качи на кораба „Герой“, но вече като стажант де Каста.

По ирония на съдбата това е същият ден, в който брат й Куинси стъпва на борда на „Делфин“, с тази разлика, че това става преди десет години.

Анджела тръгва на пътешествие — дълго и опасно.

Но с нея са приятелите й и още един човек, за когото тя не подозира, че съществува. Впуска се в непосилно за нея издирване.

Тя не знае дали ще открие Куинси, нито пък се надява да открие кораба, на който той се е качил.

Само ако знаеше за промените, настъпили след изчезването на брат й, за смяната на екипажа — та тя дори бе настанена в неговата каюта!

Дали Анджела ще открие Куинси?

Надявам се, че ще пътуваме заедно с нея в това вълнуващо пътешествие!

Десет години по-рано

Куинси изчезва

август 1885 г.

Капитан Антонио Севаро подаде ръка на младия стажант Куинси Медейра.

— Добре дошъл на борда, стажант Медейра! — каза той приветливо — Надявам се да ви хареса при нас.

— Благодаря, сър! Няма да ви разочаровам!

Момчето беше едва на 13 години. Бе пъргаво, умно момче, изпълняваше всичко точно, не закъсняваше за лекции, а във военното учение беше най-добрият.

Едва бе изминала седмица от пристигането му, а целият екипаж го обожаваше.

Капитанът го обикна като брат, изслушваше го, даваше му съвети, направляваше го.

Седмица след пристигането на Куинси в морето се развихри страшна буря. Капитанът и стажант Медейра успокояваха екипажа, когато мачтата се пречупи и полетя право към Севаро. Първият, който се притече на помощ, бе Куинси.

Той се хвърли към капитана и го блъсна, с риск огромният стълб да се стовари върху него самия.

Капитанът бе спасен, но сега момчето бе в опасност. Мачтата летеше към него.

Тогава се случи нещо, което никой не очакваше…

Севаро се изправи, хвърли се към Куинси и точно преди мачтата да се стовари върху им, успя да отскочи встрани с момчето в ръце.

След тази случка Куинси стана всеобщ любимец.

На 26 август късно вечерта капитан Севаро и Куинси стояха облегнати на палубата и разговаряха.

— Тъжен си нещо, стажанте. Да не би някоя стажантка да е разбила сърцето ти? — пошегува се капитанът.

— Не, сър! — каза момчето — Мъчно ми е за сестра ми, за приятелите ми. Дали все още ме помнят, или вече са ме забравили?

— Разбира се, че те помнят, момче. Имаш близки приятели, сестра, която те обича, какво повече може да иска човек?

— Искам да бъда като вас, капитане. Вие сте добър, честен и откровен. Но аз не мога да се успокоя. Сестра ми вече е голяма, върви по своя път и…

— Слушай, младежо — прекъсна го рязко Севаро — ти също си поел по своя път, не го забравяй. Един ден ще станеш добър офицер, по-добър дори и от мен. Запомни, че истинският капитан не хленчи, и не се дави в море от сълзи — това е закон при нас. На мен също ми е тежко да те гледам така посърнал, но не се оплаквам, нали? Ти си роден моряк и не искам да се отказваш от призванието си. Ще направиш ли това, за което те моля?

Куинси не отговори веднага, но вече знаеше отговора. Трябваше да следва призванието си, а не да хленчи.

— Вие сте прав, капитане. Друг път и живот за мен няма. Искам да стана офицер…

— Капитане! — прекъсна ги кормчията — Задава се буря… О, господи, погледнете…

Нямаше нужда да казва това.

Капитан Севаро бе видял достатъчно, за да разбере, че си има работа с гигантски вълни — цунами, които можеха да разбият кораба с един-единствен удар.

— Всички в каютите! — извика той, след което пое руля и се запромъква в тъмнината. Но не можа да се измъкне от опасните плитчини и една вълна се разби на палубата със страшна сила.

Друга вълна нямаше, но тази едва не отне живота на капитана.

Боцманът се затича към него, но Севаро вече се изправяше, плюейки вода.

Заведоха го до каютата му, тъй като се нуждаеше от почивка.

Докато капитанът си почиваше Ференцио Малдини, който изпълняваше длъжността боцман, пое управлението на кораба. Бурята вече си отиваше. Няколко часа по-късно морето утихна съвсем.

Севаро, който се беше съвзел от удара на вълната, отиде лично да провери каютите. Това не беше негово задължение, но той искаше да се увери, че всички са добре.

Стигна до номер 15 и спря. Заслуша се — не се чуваше никакъв шум.

— Куинси — извика той тихо — вътре ли си?

Никой не му отговори.

Неясна тревога се появи в сърцето му. Отвори вратата и влезе. Дори леглото му беше непокътнато.

„Къде ли може да е?“ Севаро излезе от каютата и тръгна надолу по коридора. Тревогата му нарастваше с всяка изминала минута. Беше стигнал почти до палубата, когато насреща му се зададе Малдини.

— Капитане, какво се е случило? — попита той с недоумение.

— Куинси го няма. Разпръснете се, трябва да го открием.

Заповедта бе изпълнена, но момчето го нямаше на кораба. Спуснаха водолази в морето, но не откриха нищо.

На 27 август капитанът се свърза с бреговата охрана в Канкун.

Изпратиха специализиран екип, който претърсваше морското дъно през целия ден, но по-късно издирването бе прекратено, а в корабния дневник бе записано:

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×