Рекс Стаут

Почти мъртъв

I

Повечето клиенти, които идват при Нироу Улф с предварително уговорен час, особено от далечна Небраска, винаги изглеждат някак обезпокоени. Докато при този не се забелязваше нищо такова. Гладката му, без нито една бръчка кожа, неговите наблюдателни кафяви очи и тънките равни устни не издаваха възрастта му. Аз вече знаех, че е на 61. Когато пристигна телеграмата от Дж. Р. Херълд от Омаха, Небраска, с молба за среща в понеделник следобед, веднага проверих кой е. Оказа се собственик на железарска фирма за търговия на едро с добра репутация и над половин милион капитал — идеална възможност да му бъде поискана подобаваща такса, ако наистина е загазил. Само дето видът му не обещаваше нищо. Съдейки по него, по-скоро ми приличаше на човек, който иска да узакони някаква своя нова измишльотина за подрязване на орхидеи. Посетителят се настани удобно в червеното кожено кресло.

— Предполагам — каза той, — че най-добре ще бъде да ви кажа, защо избрах вас.

— Както желаете — измърмори Улф иззад бюрото си. Обикновено половин час след приключване на обяда гласът му никога не звучеше по-ясно, освен ако това не се налагаше.

Херълд кръстоса крака.

— Става въпрос за сина ми. Искам да го на меря. Преди около месец дадох обява в нюйоркските вестници, после се свързах с полицията в Ню Йорк… Какво има?

— Нищо, нищо. Продължавайте! Гримасата на Улф съвсем не беше „нищо“.

Както си седях на бюрото, бях готов да подскажа на Херълд, че ако в цялата тази работа няма да играе парата, по-добре ще е да я зареже веднага. Друг един преди него трябваше да плати още 1000 долара за привилегията да се ползва от услугите на кантората без изобщо да разбере какво стана.

Херълд се смути за минута, после с облекчение добави:

— А може би не искате да се бъркате в работата на полицията? Не се тревожете! Занимавах и Бюрото за изчезнали, някакъв лейтенант Мърфи… Изпратих обява и за специалната рубрика във вестника, но досега никакъв резултат. Жена ми започна да губи търпение и се наложи да позвъня на лейтенант Мърфи от Омаха. Казах му, че искам да наема частен детектив и го помолих д препоръча някой. Отговори, че не било ред но. В такива случаи ставам много настойчив и той ме насочи към вас. Лейтенант Мърфи мисли, че сте малко тежък за издирване на изчезнали, защото не сте се движели достатъчно… Но за вас работели двама — единият се казвал Арчи Гудуин, а другият — Сол Панзър, които много ги бивало. После се обадих тук.

Улф изхихика и ме посочи с пръст.

— Ето го мистър Гудуин. Разкажете всичко на него.

— Той работи за вас, нали?

— Да. Мой доверен помощник.

— Добре тогава, ще ви кажа. Ето как стоят нещата. Пол е единственият ми син; имам и две дъщери. Когато завърши университета в Небраска, го въведох в моя бизнес. Това стана през 1945, преди 11 години. В колежа Пол беше малко необуздан… Мислех, че ще се укроти, но напразно. Открадна 26000 долара от фирмата и аз го изгоних. — Той сви леко устни. — Изгоних го от фирмата и от къщи. Момчето напусна Омаха и никога повече не го видях. Тогава не исках да го виждам, но сега със съпругата ми мислим иначе. Преди месец, на 8 март, узнах, че друг е взел парите. Със сигурност разбрах кой го е направил. Нещата се уредиха, крадецът е там, където трябва, и сега смятам да открия сина си.

Херълд извади от джоба си голям плик, изсипа съдържанието му и стана.

— Това е негова снимка, правена през юни 1945-та. Последната.

Подаде една и на мен.

— Тук има 6, но можете да получите и още. — Върна се обратно и седна. — Синът ми беше наказан сурово. Желая да се изясним с него. Няма да му искам прошка, защото тогава имах всички доказателства, че той е взел парите. Сега, след като научих истината, трябва да го открия. Жена ми много настоява.

На снимката се виждаше момче със закръглени бузи, облечено в тога, с университетска шапка на главата. Имаше трапчинка на брадичката. На пръв поглед липсваше прилика с бащата. Да, бащата… Той със сигурност не беше сантиментален. Човек би казал, че това е или проява на мъжественост, или просто не му мигва окото. Предпочетох първото.

Улф сложи снимката на бюрото.

— Вие явно сте убеден — измърмори той, — че синът ви е в Ню Йорк. Защо?

— Защото всяка година жена ми и дъщерите получават картички от него за рождените си дни, нали ги знаете… През цялото време подозирах, че майка му и той си пишат, но тя отрече. Признава, че би го направила, ако имаше негов адрес. Значи, тя не е получавала нищо друго освен картички. И всички са пускани в Ню Йорк.

— Кога пристигна последната?

— На 19 ноември, преди по-малко от 5 месеца. За рождения ден на дъщеря ми Марджъри. Пак с клеймо от Ню Йорк.

Какво друго? Някой виждал ли го е тук?

— Доколкото знам, не.

— Полицията откри ли нещо?

— Не, нищо, но не се оплаквам. Предполагам, че се опитват. Естествено е в такъв голям град да са затрупани с работа. Мистър Улф, в едно съм сигурен — от Омаха синът ми замина направо за Ню Йорк. Замина с влак преди 11 години; всъщност така и не можах да го докажа. Няколко полицая разследваха случая в продължение на една седмица или може би се правеха, че вършат нещо, а сега е останал само един. Съгласих се със съпругата си, че трябва да действаме. И бизнеса изоставих…

— Така нищо няма да стане — каза Улф сухо. При него, както вече и при мен, очевидно взе връх втората ми констатация по отношение на мистър Херълд. — Някакви резултати от обявите във вестниците?

— Никакви. Получих писма от 5 детективски агенции, които ми предлагаха помощта си. Голяма част от писмата, повече от две дузини, бяха от смахнати или мошеници. Полицията ги провери — за нищо не ставаха.

— Какво пише в обявите?

— Сам съставих текста. Всички са еднакви.

— Херълд извади голям кожен портфейл от вътрешния джоб на сакото си, бръкна в него и взе изрезка от вестник. Изви стола към прозореца, за да вижда по-добре и зачете:

„ПОЛ ХЕРЪЛД, НАПУСНАЛ НЕБРАСКА ПРЕЗ 1945, ЩЕ НАУЧИ ДОБРА НОВИНА, АКО СЕ СВЪРЖЕ ВЕДНАГА С БАЩА СИ. ИЗЯСНЕНО Е, ЧЕ Е СТАНАЛА ГРЕШКА. КОЙТО ПРОЧЕТЕ ТОВА И ЗНАЕ КЪДЕ Е ПОЛ ХЕРЪЛД СЕГА ИЛИ КЪДЕ Е БИЛ ПРЕЗ НЯКОЯ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ, СЕ УМОЛЯВА ДА СЕ ОБАДИ СРЕЩУ ПОДХОДЯЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ — Х904 ТАЙМС“

— Изпратих текста до 5 нюйоркски вестника. — Той прибра изрезката в портфейла си.

— Общо 30 пъти. Прахосани пари. Нямам нищо против да ги харча, но мразя да ги пилея.

Улф изсумтя.

— Вероятно ще се наложи да ги „хвърлите“, като платите на мен или на Гудуин и Панзър. Синът ви може да си е сменил името веднага след пристигането си в Ню Йорк. Знаем, че нито полицията, нито обявленията във вестника са довели до някаква следа от него. А взе ли багаж със себе си, когато напусна Омаха?

— Да. Събра всички дрехи и някои други лични вещи в един голям, един по-малък куфар и чанта.

— Някъде на багажа му има ли негови инициали?

— Инициали? — Херълд се намръщи. — Защо? О, да, разбира се. На големия и на по-малкия куфар. И двата са подарък от майка му. Това пък защо?

— Само П. X. без второ име?

— Той няма второ име. Само П. X.. Какво имате предвид?

— Ако младежът го е сменил, възможно е за удобство да запази буквите П. X., тъй като поне десет хиляди имена се крият зад тези инициали. Дори и така да е, мистър Херълд, работата е доста завързана. Трябва да признаем и още нещо — синът ви предпочита да не бъде открит. Съобщенията във вестниците не

Вы читаете Почти мъртъв
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

1

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×