Уилям Шекспир

Укротяване на опърничавата

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ЛОРД КРИСТОФЪР СЛАЙ — медникар

КРЪЧМАРКА, ПАЖ, ЛОВЦИ и СЛУГИ, ПЪТУВАЩИ АКТЬОРИ — от Увода

БАПТИСТА МИНОЛА — заможен падуански гражданин

КАТЕРИНА, БИАНКА — негови дъщери

ПЕТРУЧИО — млад веронец, жених на Катерина

ЛУЧЕНЦИО — млад пизанец, влюбен в Бианка

ГРЕМИО — стар падуански гражданин, кандидат за Бианка

ХОРТЕНЗИО — млад падуански гражданин, кандидат за Бианка

ВИНЧЕНЦИО — заможен пизански гражданин, баща на Лученцио

ТРАНИО, БИОНДЕЛО — слуги на Лученцио

ГРУМИО, КЪРТИС — слуги на Петручио

СТРАНСТВАЩ УЧИТЕЛ

ВДОВИЦА

Шивач, Шапкар, Слуги от домовете на Баптиста, Петручио и Лученцио; Страж и др.

Място на действието: графство Уорик — за Увода; Падуа и извънградският дом на Петручио.

УВОД

ПЪРВА СЦЕНА

Пред една кръчма сред полето.

Влизат Кръчмарката и Слай1.

СЛАЙ

        Аз ще те таковам тебе!

КРЪЧМАРКАТА

        Пранги за теб, негоднико!

СЛАЙ

        Кой е негодник ма, пачавро: Ние, Слайевци, не сме негодници! Прочети в хрониките — ние сме се заселили в Англия още с този… Ричард2 или как беше… Завоевателя! Затова Paucas pallabris3. Млък!

КРЪЧМАРКАТА

        И няма да платиш за счупените чаши?

СЛАЙ

        Ни петак! Хайде, къш! Вдигай си дърмите! В името на свети Джеронимо4, върви си в студеното легло, да се сгрееш!

КРЪЧМАРКАТА

        Аз тебе ще те науча! Ще извикам пристава, да знаеш!

СЛАЙ

        Извикай триста пристава, ако щеш! Знам какво да им кажа! Не мръдвам нито педя оттук! Нека заповядат!

Ляга на земята и заспива.

Ловджийски рогове. Влиза Лордът, следван от Ловци и Слуги.

ЛОРДЪТ

        Нагледай кучетата! Клепоушко

        е цял във пяна; нека си почине!

        Разбойника пусни на тази, дето

        изниско лае! Край плета видя ли

        Сребристия как тутакси поведе

        в следата, хем студена? Славен пес,

        не го продавам и за двайсет фунта5!

ПЪРВИ ЛОВЕЦ

        Звънливко, ваша милост, според мен

        не е по-лош. Той първи ни насочи

        към дивеча и два пъти подуши

        почти студена диря. Честна дума,

        това е най-доброто наше гонче!

ЛОРДЪТ

        Говориш глупости! Ако Камбанка

        бе бърза като него, би била

        далеч по-ценна! Хайде, нахрани ги

        и погрижи се хубаво за всички —

        бих искал да излезем утре пак.

ПЪРВИ ЛОВЕЦ

        Разбрано, ваша милост.

ЛОРДЪТ

                                Ха, какъв е

        тоз, проснат тук? Умрял или пиян?

        Я вижте диша ли?

ВТОРИ ЛОВЕЦ

                        Да, ваша милост.

        Добре, че пивото го топли; инак

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×