0.408, с ксенонов прожектор. Каза, че ще го искаш.

Търнър взе пистолета и натисна копчето за тестване на батериите на прожектора. Червеният светодиод на ореховата дръжка премига. След това измъкна барабана.

— Амуниции?

— На масата. Ръчно направени, с експлозивни куршуми.

Търнър намери полупрозрачен куб от махагонова пластмаса, отвори го с лявата си ръка и измъкна един патрон.

— Защо са избрали мен за тази работа, Конрой? — Той разгледа патрона, след което внимателно го постави в едно от шестте гнезда на барабана.

— Не знам — каза Конрой. — Май са те били сложили на пангара, когато са получили вестта от Митчел…

Търнър завъртя цилиндъра бързо и го щракна обратно на мястото му.

— Казах „Защо са избрали мен за тази работа, Конрой?“. — Той вдигна пистолета с две ръце и го насочи точно към лицето на Конрой. — При такова пукало понякога можеш да видиш чак до дъното на дулото, ако светлината е подходяща, да видиш има ли там патрон.

Конрой много леко поклати глава.

— Или можеш да го видиш в едно от другите гнезда…

— Не — каза Конрой много меко. — Няма начин.

— Да не би срамежливците да са я оцапали, Конрой. Какво би казал?

— Не — каза Конрой. Лицето му беше неподвижно. — Не са, и ти няма.

Търнър натисна спусъка. Ударникът щракна на празно. Конрой премига, отвори уста, затвори я и загледа как Търнър отпуска Smith & Wesson-а. Капка пот се търколи по челото му и се изгуби в едната от веждите.

— Е? — запита Търнър с отпуснато оръжие.

Конрой сви рамене.

— Недей да правиш тия гадости.

— Толкова ли ме искат?

Конрой кимна.

— Това е работа за теб, Търнър.

— Къде е Митчел? — Търнър отвори барабана и започна да зарежда останалите патрони.

— Аризона. На около петдесет километра от линията Сонора, в научна аркология на върха на една меза. Биолаборатории Маас — Северна Америка. Притежават всичко наоколо, чак до границата, и мезата е в средата на обхватите на четири наблюдателни спътника. Яко напечено.

— И как се предлага да влезем?

— Не се предлага. Митчел ще си излезе навън сам. Изчакваме го, събираме го и го доставяме в невредим вид до Хосака. — Конрой бръкна с показалец зад разкопчаната яка на черната си риза и измъкна черна найлонова корда, на която висеше малко черно калъфче със закопчалки на велкро. Той го отвори внимателно, измъкна оттам нещо и го подаде на Търнър на отворената си длан.

— Ето. Изпратил е това.

Търнър остави оръжието на масата и взе нещото от Конрой. Приличаше на издуто сиво микрософтче. Единият му край беше стандартен неврожак, а на другия имаше странно, закръглено образувание, каквото не беше виждал досега.

— Какво е това?

— Биософт. Джейлин си го включи и каза, че е помислила, че е изход от ИИ. Представлява нещо като досие на Митчел, със съобщение до Хосака прикрепено накрая. Включи си го сам, ще схванеш картината по-бързо…

Търнър вдигна поглед от сивата джаджа.

— Как подействува на Джейлин?

— Каза, че е по-добре да си легнал, когато го поставяш. Като че ли не й хареса особено.

Машинните сънища носят специфичен световъртеж. Търнър легна в импровизираното общежитие на неизползвана плоча зелен темперопор и включи досието на Митчел. То се задействува бавно; имаше време да затвори очи.

След десет секунди очите му бяха отворени. Държеше се здраво за зеления темперопор и се бореше с гаденето. Затвори очи отново… То отново се надигна постепенно, импулсен, нелинеен потоп от факти и сензорни данни, някакво повествование, предадено чрез сюрреалистични скачащи разрези и юкстапозиции. Приличаше донякъде на това да лети върху нещо, което изчезва и се появява на случайни, невероятно кратки интервали, променяйки височината, наклона и посоката си с всяко появяване, само че промените нямаха нищо общо с каквато и да било физическа ориентация, а по-скоро бяха светкавични промени в парадигмата и символната система. Тези данни изобщо не бяха предназначени за въвеждане в човек.

С отворени очи той измъкна нещото от куплунга си и го задържа. Дланта му беше хлъзгава от пот. Приличаше на събуждане от кошмар. Не от ужас, в който събраните в юмрук страхове приемат прости и ужасяващи форми, а някакъв друг тип сън, несравнимо по-съсипващ, в който всичко е перфектно и вледеняващо нормално, и всичко е абсолютно погрешно…

Интимността на това нещо беше отвратителна. Той се бореше с вълните от директно прехвърляне, събирайки цялата си воля, за да смачка усещането, подобно на обич, натрапчива нежност, която наблюдателят започва да усеща към обекта на продължително наблюдение. Знаеше, че след дни или часове и най-дребните подробности от научните данни на Митчел могат да изскочат на повърхността на ума му, или името на любовница, дъхът на тежката й червена коса в слънчева светлина, проникнала през…

Той бързо седна, и пластмасовите подметки на обувките му тупнаха по ръждясалия под. Все още носеше шубата, и Смит и Уесън-а в страничния й джоб притискаше болезнено хълбока му.

Щеше да му мине. Психичният аромат на Митчел щеше да избледнее, така сигурно, както испанската граматика в речника му си отиваше след всяко използване. Беше изпитал просто едно досие от службите за сигурност на Маас, съставено от разумен компютър, нищо повече. Той постави обратно биософта в мъничкото черно калъфче на Конрой, запечата велкрото с палец и закачи найлоновата корда на шията си.

Забеляза звука на вълните, които се плискат в борда на платформата.

— Хей, шефе — каза някой иззад кафявото военно одеало, което закриваше изхода от жилищната част. — Конрой казва, е е време да огледаш хората, и след това двамата с него да отивате на друго място. — Брадатата физиономия на Оуки се появи иззад одеалото. — Иначе не бих те събудил, нали така?

— Не спях — каза Търнър и стана. Пръстите му рефлекторно опипваха кожата около имплантирания куплунг.

— Лошо — каза Оуки. — Докопах дермове, които те успиват директно за целия път, почасово бутонче, след това ти вкарват някакво страховито възбудително, дига те и право на работа, няма празно…

Търнър поклати глава.

— Заведи ме при Конрой.

5. РАБОТАТА

Марли се регистрира в малък хотел със зелени фикуси в тежки медни саксии и коридори с мозайка от шахматно подредени износени мраморни плочи. Асансьорът представляваше позлатена клетка с извити орнаменти и ламперия от червено дърво, миришеща на лимоново масло и малки пури.

Стаята й беше на петия етаж. Имаше един висок прозорец над авенюто, от тези прозорци, които можеш наистина да ги отвориш. Когато усмихнатият прислужник излезе, тя рухна в едно кресло, чиято плюшена тапицерия контрастираше предразполагащо с белгийския килим в приглушени цветове. Разкопча циповете на старите си парижки ботуши за последен път, изрита ги настрана и се загледа към дузината лъскави пликове, които прислужникът беше подредил на леглото. Утре трябва да си купя куфар, помисли си тя. И четка за зъби.

Вы читаете Нулев брояч
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×